Pieniądze są dla Szkoły

Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na rok 2016

Dotacja celowa Przysługuje organom prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazja z przeznaczeniem na zakup:

  • podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej,
  • podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas gimnazjum.

Wysokość dotacji celowej

Sfinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjach dokona jednostka samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.), która otrzyma dotację celową z budżetu państwa udzielaną przez wojewodę. Natomiast sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną, inną niż j.s.t., lub osobę fizyczną, będzie możliwe po otrzymaniu na wniosek szkoły dotacji celowej z budżetu j.s.t., zobowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

Maksymalna wysokość dotacji celowej jest iloczynem liczby uczniów oraz kwot dotacji na ucznia.

Dotacja powinna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który zostały przydzielona.

Ponadto warto zauważyć, że dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów.

Wzory formularzy zawiera najnowsze rozporządzenie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, które obowiązuje od 15 marca 2016 roku. Wzory dotyczą również uczniów niepełnosprawnych.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (9) 2016
Nauka zarządzania finansami… za fundusze krajowe

Pieniądze... Podobno szczęścia nie dają, ale każdy o nie zabiega. A gdy już je mamy, czy potrafimy racjonalnie zarządzać finansami? Nie zawsze, dlatego warto pomyśleć o realizacji projektu, dzięki któremu i my, nauczyciele, i nasi uczniowie zdobędą niezbędne podstawy wiedzy ekonomicznej. A gdyby tak jeszcze pozyskać na ten cel pieniądze...