Pieniądze są dla Szkoły

Wymiany międzynarodowe – temat na czasie

Zanim sięgniemy po duże dotacje unijne, warto zobaczyć, co oferują krajowi grantodawcy. Przykład wymiany polsko-ukraińskiej współfinansowanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu „Pieśni i tańce ludowe – kultura polsko-ukraińska”

Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborna w Przez– marku (woj. pomorskie) w grudniu ubiegłego roku wzięli udział w wymianie międzynarodowej z młodzieżą z Ukrainy. Działanie było współfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury (NCK) w ramach programu polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. W ramach dotacji NCK możliwe jest dofinansowanie wspólnych projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej wraz z opiekunami.

Celami operacyjnymi tego konkursu dotacyjnego są: wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców, zdobycie wiedzy na temat współczes– nej Polski i Ukrainy, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych oraz zapoznanie młodzieży z historią lokalną. Niestety szkoły nie mogą brać udziału w tym konkursie, dlatego jedynym sposobem na skorzystanie z dotacji jest znalezienie samorządowej instytucji kultury lub organizacji pozarządowej, która może stać się beneficjentem NCK.

Gimnazjum z Przezmarka zostało zaproszone do udziału w wymianie przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy, która we współpracy z firmą WBM Polska pozyskała dotację na ten cel. W realizacji projektu uczestniczyły:

  • dwudziestoosobowa grupa młodzieży (14–15 lat) z gimnazjum w Przezmarku (powiat sztumski),
  • dwudziestoosobowa grupa młodzieży (15–18 lat) z Ukrainy – uczniowie gimnazjum w miejscowości Krasnopilla, obwód sumski.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Erasmus+ w Zespole Szkół Da Vinci

Mamy coraz bogatszą wiedzę o programie Erasmus+. Wiemy, do kogo jest skierowany, na jakie cele przeznaczone są fundusze, kto może się o nie ubiegać. Ciągle jednak nauczyciele boją się, czy potrafią dobrze napisać wniosek, a po ewentualnym szczęśliwym uzyskaniu grantu – zrealizować projekt, w terminie wydać pieniądze i prawidłowo je rozliczyć.

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.