Pieniądze są dla Szkoły

Warsztaty kulinarne, wycieczki krajoznawcze czy zajęcia interaktywne… Na to są pieniądze

czyli przykłady szkolnych projektów matematycznych dotowanych przez mFundację

Projekt: Rodzinne spotkania z matematyką

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 4990 zł na realizację projektu pt. „Rodzinne spotkania z matematyką” w ramach udziału w konkursie grantowym programu „mPotęga” związanego z edukacją matematyczną.

„Rodzinne spotkania z matematyką” to cykl zajęć pozalekcyjnych realizowanych od września do grudnia 2014 r., podczas których uczniowie i rodzice poprzez zabawę doskonalili swoje umiejętności matematyczne. W szkole odbywały się spotkania dla dzieci z klasy VI i ich rodziców, które miały na celu pokazanie, jak w codziennych życiowych sytuacjach poprzez zabawę uczyć matematyki, zachęcać do jej poznawania i pokazywać bardzo szerokie zastosowanie. Uczestnicy spotkań poznali, jak w praktyce wykorzystać matematykę: w kuchni (planowanie zakupów, odmierzanie objętości), w ogródku (obliczanie pól powierzchni, rysowanie planu), podczas wycieczek (obliczanie prędkości, korzystanie z map) oraz grania w gry planszowe. W ramach projektu zorganizowano również dwa konkursy: „Szkolne mistrzostwa w grach matematycznych” i „Matematyka w praktyce”.

O szkole

Szkoła położona jest na terenie gminy miejsko-wiejskiej. W roku szkolnym 2013–2014 do klas IV–VI uczęszczało 38 uczniów. Organem prowadzącym jest gmina Wieluń. Szkoła ma pojedyncze oddziały o liczebności od 15 do 11 uczniów. Placówka kładzie duży nacisk na partnerstwo i współpracę z rodzicami.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 9  Strona 10

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (1) 2015
Pieniądze jak z banku…

W poszukiwaniu funduszy na realizację naszych przedsięwzięć możemy się posiłkować różnymi źródłami. Poza subwencją oświatową istnieje szereg możliwości pozyskania dodatkowych środków wspierających funkcjonowanie szkół i przedszkoli. Wychodząc naprzeciw potrzebom dyrektorów placówek oświatowych każdego poziomu edukacyjnego, rozpoczynamy cykl artykułów prezentujących aktualne konkursy grantowe i grantodawców z całego kraju. W każdym numerze będziemy przybliżać zasady przyznawania dotacji i udziału w programach grantowych kolejnych organizacji, które oferują pomoc dla szkół.