Pieniądze są dla Szkoły

Przykłady projektów ponadnarodowych w placówkach oświatowych

To, czy projekty ponadnarodowe w latach 2015- 2020 będą równie ściśle jak projekty z minionej perpektywy finansowej przekładały się na działania oświatowe, zależeć będzie od dwóch czynników. Po pierwsze i najważniejsze, od tematów współpracy ogłaszanych w ramach danego konkursu. Po drugie, ważna jest nasza własna inwencja. W dużym stopniu możemy tak rozwinąć koncepcję projektów, by realizując cele zgodne z tematem konkursu, realizować także cele istotne z punktu widzenia naszej placówki.

Przedstawione w tabeli przykłady inicjatyw zrealizowanych w latach 2007- 2013 mogą się stać inspiracją do wypracowywania własnych pomysłów na projekty ponadnarodowe. Pojekty te były wprost związane z edukacją ‒ jasne jest ich bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości kształcenia konkretnych placówek.

Tytuł projektu Przedmiot projektu Korzyści ze współpracy ponadnarodowej
Kompleksowy program rozwojowy dla VI LO w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim realizowany w oparciu o adaptację włoskich rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły średniej W projekcie wypracowano ‒ we współpracy z partnerem z Włoch ‒ program rozwojowy szkoły, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych i rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów oraz lepszą orientację zawodową uczniów. Na program rozwojowy szkoły składały się m.in. nowoczesne systemy zarządzania, programy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, nowoczesne metody nauczania, nowatorskie formy współpracy z uczniami, metody oceniania angażujące otoczenie i nauczanie multimedialne, które kładą nacisk na inwencję własną uczniów. Program obejmował także opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów, zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, obywatelskich, matematycznych, przedsiębiorczości i podejmowania inicjatyw oraz konsultacje z doradcą W projekcie wykorzystano doświadczenia partnera z Włoch – Scuole ROGAZIONISTI (szkoły z bogatym doświadczeniem w wykorzystaniu multimediów, np. idei „digital supportive School”/wsparcia cyfrowego szkoły, jak i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, realizacji zajęć dodatkowych i poradnictwa zawodowego). Partner dostarczył know how włoskich rozwiązań edukacyjnych, zorganizował wizyty studyjne dla kadry i uczniów w swojej placówce, poprowadził warsztaty dla kadry pedagogicznej oraz przeprowadził wizytację w celu monitorowania wdrażania swoich rozwiązań

 

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
O poznańskiej „Młodej Malcie”

Sukces pierwszej edycji festiwalu „Młoda Malta” 2014 skłonił organizatorów do kontynuacji tego przedsięwzięcia w kolejnych latach i stworzenia z niej imprezy cyklicznej. Zdobyte doświadczenia poparte wysokimi ocenami uczestników i odbiorców festiwalu potwierdziły słuszność i wartość tego projektu oraz zachęciły do zwiększenia jego zasięgu.

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Dobre praktyki wykorzystania dodatkowych funduszy

Moje wieloletnie dyrektorskie doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu, że tak naprawdę tylko dwa czynniki decydują o sukcesie szkoły. Pierwszy to poziom uzdolnień uczniów, z którymi przyszło nam pracować. W zdecydowanej większości szkół nie mamy na to wpływu. Drugi czynnik to poziom organizacyjny placówki, którą zarządzamy, i to już tylko zależy od nas i od naszych kompetencji.