Pieniądze są dla Szkoły

O poznańskiej „Młodej Malcie”

Sukces pierwszej edycji festiwalu „Młoda Malta” 2014 skłonił organizatorów do kontynuacji tego przedsięwzięcia w kolejnych latach i stworzenia z niej imprezy cyklicznej. Zdobyte doświadczenia poparte wysokimi ocenami uczestników i odbiorców festiwalu potwierdziły słuszność i wartość tego projektu oraz zachęciły do zwiększenia jego zasięgu.

Głównym celem projektu „Młoda Malta”, organizowanego dla młodzieży w wieku 13-18 lat z krajów europejskich i pozaeuropejskich przez Fundację VOX-Artis, przy współpracy z Gimnazjum i Liceum Akademickim Da Vinci w Poznaniu oraz Fundacją Malta, jest stworzenie żywego forum do pogłębiania wiedzy o teatrze, rozwijania talentów aktorskich i reżyserskich młodych twórców teatralnych oraz sprzyjanie wymianie międzykulturowej ukierunkowanej na budowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych kultur. Dzięki powyższym założeniom projekt w udany sposób łączy cele kulturalne i edukacyjne, wykorzystuje sztukę teatralną jako medium, które młodzieży uczestniczącej w projekcie pozwala zarówno ubogacać się kulturowo, jak i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności społeczne.

Do drugiej edycji festiwalu zaproszono większą liczbę uczestników – oprócz trzech szkół z Poznania były to także grupy teatralne z Jerzykowa, Nowego Tomyśla, Wrocławia, Krakowa, Niemiec, Szkocji, Hiszpanii, Ukrainy oraz z afrykańskiego Malawi. Wielokulturowość projektu znakomicie wspierała ideę hasła Festiwalu „Młoda Malta” 2015, którym było „Rytm mojego świata” nawiązujące do milenijnych celów rozwoju ONZ.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Przykłady projektów ponadnarodowych w placówkach oświatowych

To, czy projekty ponadnarodowe w latach 2015- 2020 będą równie ściśle jak projekty z minionej perpektywy finansowej przekładały się na działania oświatowe, zależeć będzie od dwóch czynników. Po pierwsze i najważniejsze, od tematów współpracy ogłaszanych w ramach danego konkursu. Po drugie, ważna jest nasza własna inwencja. W dużym stopniu możemy tak rozwinąć koncepcję projektów, by realizując cele zgodne z tematem konkursu, realizować także cele istotne z punktu widzenia naszej placówki.

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Dobre praktyki wykorzystania dodatkowych funduszy

Moje wieloletnie dyrektorskie doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu, że tak naprawdę tylko dwa czynniki decydują o sukcesie szkoły. Pierwszy to poziom uzdolnień uczniów, z którymi przyszło nam pracować. W zdecydowanej większości szkół nie mamy na to wpływu. Drugi czynnik to poziom organizacyjny placówki, którą zarządzamy, i to już tylko zależy od nas i od naszych kompetencji.