Pieniądze są dla Szkoły

Jak z sukcesem i sprawnie przeprowadzić projekt w szkole?

Wiele pisaliśmy już o różnorodnych źródłach finansowania projektów edukacyjnych. Opisywaliśmy także doświadczenia osób kierujących projektem, jak i jego uczestników. Czas, by oddać głos audytorowi projektów w szkołach i przedszkolach, i dowiedzieć się, jakie błędy są najczęściej w projektach popełniane oraz jakie sytuacje mogą zaważyć na losach przedsięwzięcia.

Specyfika realizacji projektów jest raczej uniwersalna. Z podobnymi problemami, jak opisane poniżej, spotykali się bowiem beneficjenci projektów szkoleniowych ZPORR* i SPO RZL**. Sytuacja prawdopodobnie powtórzy się w nowym okresie programowania (2014-2020). Przepisy mogą się zmieniać w swoich szczegółach, ale charakter projektów z punktu widzenia celu i codziennej pracy jest bardzo podobny.

Projekty w szkołach i dla szkół

Podstawowy podział wynika z poziomu realizacji – projekty można bowiem wdrażać w szkołach, ale też i dla szkół. Pierwszy typ to taki, w którym szkoła lub urząd gminy jest realizatorem/beneficjentem – ludzie związani ze szkołą zajmują się wdrożeniem projektu i zwykle zamyka się on w czterech ścianach placówki. Drugi typ to realizacja projektów dla szkół, czyli wtedy, gdy zewnętrzny podmiot musi zrealizować wsparcie dla jakiejś placówki lub placówek.

Charakter projektów w POKL był wbrew pozorom rozmaity. Z biegiem czasu zaczęły dominować pewne trendy, które wypierały inne pomysły, czasem inicjatorami były szkoły, które wiedziały, co dla nich najlepsze, czasem instytucje państwowe lub samorządowe, które narzucały swoje pomysły. W dalszej części artykułu podam kilka przykładów projektów realizowanych w szkołach, dzięki którym szkoły doposażały swoje pracownie komputerowe, gabinety logopedyczne i sale lekcyjne lub kupiły sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci. Projekty proponowane szkołom oferowały nowe programy, techniki nauczania, szkolenia czy nawet studia dla nauczycieli, jak również realizację różnych działań w szkołach – np. praktyk studenckich itd. W obydwu typach projektów popularnym tematem było organizowanie dodatkowych zajęć.

Projekty w dużych miastach

Choć projekty mają często ten sam charakter, to jednak można się spotkać w zależności od miejsca ich realizacji z odmiennymi problemami i różnym podejściem do projektu ze strony nauczycieli i placówki.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (5) 2015
Na dobry początek...

Przed nami kolejny rok szkolny. Pierwsze jego tygodnie to czas wytężonej pracy, planowania, analizowania potrzeb i możliwości naszej placówki. Jest to również czas ożywienia instytucji grantodawczych, które po wakacyjnej przerwie właśnie jesienią ogłaszają ostatnie w tym roku kalendarzowym konkursy.