Pieniądze są dla Szkoły

Erasmus+ w Zespole Szkół Da Vinci

Mamy coraz bogatszą wiedzę o programie Erasmus+. Wiemy, do kogo jest skierowany, na jakie cele przeznaczone są fundusze, kto może się o nie ubiegać. Ciągle jednak nauczyciele boją się, czy potrafią dobrze napisać wniosek, a po ewentualnym szczęśliwym uzyskaniu grantu – zrealizować projekt, w terminie wydać pieniądze i prawidłowo je rozliczyć.

Ludzie, którzy tracą czas, czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!
Mark Fisher

Postanowiłam podzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w Erasmusie+ ze wszystkimi, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o przystąpieniu do programu. Jestem dyrektorem Zespołu Szkół Da Vinci w Poznaniu, który szczęśliwie znalazł się na liście beneficjentów w pierwszym rozdaniu w ramach akcji 1. (KA1) umożliwiającej zagraniczną mobilność, w naszym przypadku kadry nauczycielskiej. Ale zacznijmy od początku. Podstawą dobrego wniosku mającego realne szanse na uznanie ekspertów jest oparcie go na autentycznej potrzebie wprowadzenia konkretnej zmiany – zmiany podnoszącej jakość nauczania w danej placówce. Żeby korzystać z funduszy europejskich, trzeba wiedzieć, na jaki cel chcemy je przeznaczyć. Działania powinny być realne i zawarte w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Bo przecież efektem naszych mobilności mają być konkretne kompetencje nauczycieli, które pozwolą im zrealizować przedsięwzięcia zawarte w planie.

W przypadku naszej szkoły była to chęć zmiany organizacji i metod nauczania języka angielskiego, tak by uzyskać maksymalną efektywność nauczania. Punktem wyjścia jest posiadanie najnowszej wiedzy w zakresie metodyki języka angielskiego oraz uznanie komunikacji za kluczową kompetencję w nauczaniu języka obcego. I tu pojawił się pomysł wykorzystania elementów metody CLIL na różnych przedmiotach, aby wzmacniać komunikację uczniów, wykorzystując kompetencje językowe nauczycieli różnych przedmiotów. Plan działań zakłada dwa etapy:

  1. pilotaż oparty na aktualnej wiedzy i kompetencjach językowych chętnych nauczycieli, którzy zrealizują od dwóch do czterech jednostek lekcyjnych w ciągu roku szkolnego; swoimi refleksjami z ich przebiegu podzielą się z innymi na radzie pedagogicznej;
  2. zrealizowanie szkoleń nauczycieli dzięki wsparciu z programu Erasmus+ i wdrożenie nowych metod w szerszej praktyce szkolnej. W efekcie uczniowie poznają praktyczny wymiar umiejętności posługiwania się językiem obcym, a co za tym idzie – wzmacnia się ich motywacja do jego nauki. Wzbogacamy też warsztat pracy nauczycieli innych przedmiotów o kolejną atrakcyjną metodę.

Dodatkowo liczymy na nawiązanie kontaktów z innymi europejskimi placówkami poprzez wspólne uczestnictwo w kursach oraz przeniesienie ich dobrych doświadczeń do naszej praktyki szkolnej. Owocem tych spotkań mogą być nowe projekty i wspólne wnioskowanie, tym razem z akcji 2.(KA2) o środki wspierające budowę partnerstwa. Zamieszczony u dołu strony fragment Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły uwzględnia potrzeby szkoleniowe nauczycieli możliwe do sfinansowania w ramach projektu Erasmus+. Tak opracowany program w pigułce pozwolił nam bardzo dokładnie określić nasze potrzeby finansowe w projekcie oraz sformułować jego merytoryczne uzasadnienie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Wymiany międzynarodowe – temat na czasie

Zanim sięgniemy po duże dotacje unijne, warto zobaczyć, co oferują krajowi grantodawcy. Przykład wymiany polsko-ukraińskiej współfinansowanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu „Pieśni i tańce ludowe – kultura polsko-ukraińska”

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.