Pieniądze są dla Szkoły

Erasmus+ Nauczyciel i szkoła a edukacja przyszłości

Drogi Czytelniku, świat wokół nas zmienia się bardzo szybko i nie chodzi tylko o nowe technologie, zmiany polityczne, klimatyczne czy nowe mody i trendy społeczne. Wszystkie te zmiany i inne, które zachodzą wokół nas szczególnie wyraźnie odciskają swoje piętno na naszej młodzieży i na szkole. W zmieniającym się świecie szkoła jest jak zwierciadło tych przeobrażeń: młodzież ulega nowym modom, organizacja szkoły i jej zadania zmieniają się jak w kalejdoskopie, pojawiają się nowe zagrożenia, wchodzą do użytku nowe technologie i nowe metody nauczania. Za tym wszystkim, czy chcemy czy nie, trzeba nadążać.

Nauczyciel, który 20 lat temu kończył studia wyższe, obecnie funkcjonuje w zupełnie innym świecie. Czy mógłby dobrze wykonywać swoją pracę, gdyby nie nadążał za zmianami, które wokół niego zachodzą? Myślę, że jest to pytanie retoryczne. Odpowiedź jest oczywista – nie. Jeżeli nauczyciel chce być wzorem dla swoich wychowanków, chce mieć na nich realny wpływ, musi nadążać za zmianami, być nowoczesny, ciągle się szkolić i doskonalić. Niestety szkoły na ogół nie mają wystarczającej ilości środków, aby finansować doskonalenie i rozwój nauczycieli. Dlatego powstają coraz to nowe programy finansowane przez Komisję Europejską, które skierowane są do sektora edukacyjnego, aby umożliwić między innymi doskonalenie się kadry nauczycielskiej. Takim programem jest ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna, który jest kontynuacją programu COMENIUS – Uczenie się Przez Całe Życie z lat ubiegłych, w ramach którego nasza szkoła – Zespół Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu – zrealizowała w latach 2010-2012 dwa duże projekty partnerskiej współpracy szkół, angażując w wymianę międzynarodową 31 uczniów i 19 nauczycieli naszej szkoły.

Mając już duże doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych, postanowiliśmy i tym razem wysłać wniosek aplikacyjny. Moja i pani Bogusławy Gnieckiej kilkumiesięczna praca nad wnioskiem przyniosła wspaniale rezultaty, ponieważ wniosek otrzymał maksymalną liczbę punktów i znalazł się na trzecim miejscu zatwierdzonych w Polsce wniosków w ramach akcji Mobilność Edukacyjna. Zaczęło się po prostu od hasła, które padło na jednej z rad pedagogicznych w grudniu 2013 roku: „Jest nowy program unijny, ERASMUS+. Ponieważ poprzedni – Comenius – już się skończył, a w nowym jest dużo pieniędzy do wzięcia, wymyślmy coś”. Wezwanie to nie było głosem ot tak rzuconym w tłum.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
Fundacja ORANGE – łączy, uczy, inspiruje

Fundacja Orange od 10 lat oferuje bardzo prosty i przyjazny mechanizm dotacyjny, z którego skorzystało już wiele placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek. Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach i prowadzenie projektów, w których znajdują one zastosowanie. Fundacja promuje także nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, zachęcając ich w nowatorski i atrakcyjny sposób do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.