Pieniądze są dla Szkoły

Dobre praktyki wykorzystania dodatkowych funduszy

Moje wieloletnie dyrektorskie doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu, że tak naprawdę tylko dwa czynniki decydują o sukcesie szkoły. Pierwszy to poziom uzdolnień uczniów, z którymi przyszło nam pracować. W zdecydowanej większości szkół nie mamy na to wpływu. Drugi czynnik to poziom organizacyjny placówki, którą zarządzamy, i to już tylko zależy od nas i od naszych kompetencji.

Moje wieloletnie dyrektorskie doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu, że tak naprawdę tylko dwa czynniki decydują o sukcesie szkoły. Pierwszy to poziom uzdolnień uczniów, z którymi przyszło nam pracować. W zdecydowanej większości szkół nie mamy na to wpływu. Drugi czynnik to poziom organizacyjny placówki, którą zarządzamy, i to już tylko zależy od nas i od naszych kompetencji.

Cokolwiek zamierzasz zrobić,
o czymkolwiek marzysz, zacznij działać.
Śmiałość zawiera w sobie geniusz,
siłę i magię.
Johann Wolfgang Goethe

Ważne jest, czy potrafimy wyraźnie i jasno określić nasze standardy edukacyjne, czy jesteśmy gotowi dać nauczycielom przyzwolenie na swobodę edukacyjną i autonomię oraz wyzwolić w nich innowacyjność, czy jesteśmy właściwie przygotowani, by sprawnie kierować powierzoną nam placówką oświatową. I wreszcie, czy jesteśmy otwarci na przyjmowanie opinii rodziców i traktowanie ich jako impulsu do pozytywnej zmiany. Jeśli tak, to już tylko krok do zmiany jakościowej w organizacji.

W organizacji, również oświatowej, niezbędne do tworzenia innowacyjnego zespołu jest sprawne przywództwo. Trzeba więc inwestować w rozwój kompetencji dyrektora i kluczowych pracowników, w ich profesjonalizm, bo to oni muszą stworzyć odpowiedni klimat do działań pobudzających innowacyjność nauczycieli, a następnie poszukać i pozyskać środki na wdrożenie nowych projektów. Myślenie o inwestowaniu w kompetencje ułatwia wybór ścieżek kształcenia i racjonalizuje wydatkowanie środków szkoleniowych wydzielonych w budżecie. Alternatywą są również środki na migracje nauczycieli pozyskane z programu Erasmus+.

Europejski program rozwoju placówki oświatowej, który jest niezbędny do uzyskania środków z UE, może również pełnić funkcję programu pobudzania innowacyjności. Tym samym może zapewnić środki ze źródeł europejskich na rożne działania projektowe, również na partnerstwa szkół europejskich. Takie partnerstwa mogą być początkiem wymiany doświadczeń, a w konsekwencji wprowadzania nowości metodycznych do placówki i uatrakcyjniania jej oferty edukacyjnej.

Skuteczna komunikacja wewnętrzna: informacja o sukcesach, propagowanie najlepszych praktyk jest metodą na wspieranie innowacyjności i przynosi nieoczekiwane efekty w postaci wzmożonej aktywności nauczycieli, którzy stają się rzecznikami zmiany.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
O poznańskiej „Młodej Malcie”

Sukces pierwszej edycji festiwalu „Młoda Malta” 2014 skłonił organizatorów do kontynuacji tego przedsięwzięcia w kolejnych latach i stworzenia z niej imprezy cyklicznej. Zdobyte doświadczenia poparte wysokimi ocenami uczestników i odbiorców festiwalu potwierdziły słuszność i wartość tego projektu oraz zachęciły do zwiększenia jego zasięgu.

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Przykłady projektów ponadnarodowych w placówkach oświatowych

To, czy projekty ponadnarodowe w latach 2015- 2020 będą równie ściśle jak projekty z minionej perpektywy finansowej przekładały się na działania oświatowe, zależeć będzie od dwóch czynników. Po pierwsze i najważniejsze, od tematów współpracy ogłaszanych w ramach danego konkursu. Po drugie, ważna jest nasza własna inwencja. W dużym stopniu możemy tak rozwinąć koncepcję projektów, by realizując cele zgodne z tematem konkursu, realizować także cele istotne z punktu widzenia naszej placówki.