PODGLĄD NAZWA OPIS

Bibliotekarki Wniosek dla Pracownic Biblioteki

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Bibliotekarki Regulamin Konkursu dla Pracownic Bibliotek

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Pomostowe Regulamin pomostowe 2

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Pomostowe Regulamin pomostowe 1c

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Pomostowe Regulamin pomostowe 1b

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Pomostowe Regulamin pomostowe 1a

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

POMOSTOWE KROK PO KROKU

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Jerzy Juzon Regulamin VI edycji Jerzy Juzon z podpisem

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Grupy Pracuj Regulamin Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Grupy Pracuj Formularz wniosku Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj 2018

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundusz Obywatelski Wniosek

TAGI:
POBIERZ

Fundacja Przyjaciółka - wytyczne do regulaminu ponadgimnazjalne

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Przyjaciółka - wniosek stypendialny ponadgimnazjalny

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja Przyjaciółka - wniosek stypendialny gimnazjalny

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja Przyjaciółka regulamin stypendialny gimnazjum 2017

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Przyjaciółka regulamin komisji

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Przyjaciółka - wytyczne do regulaminu

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Extrastołówki Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

REGULAMIN Pajacyk - Zasady programu dożywiania WAKACJE 2018

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Kulczyk Foundation - regulamin konkursu grantowego 2018

TAGI:
POBIERZ

Kulczyk Foundation formularz

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Kulczyk Foundation - główne informacje

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Procedurę uzyskania statusu OPP

TAGI: WNIOSKI
POBIERZ

Statut organizacji pożytku publicznego

TAGI:
POBIERZ

Społecznik 2.0. Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundusz Naturalnej Energii REGULAMIN

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundusz Naturalnej Energii PREZENTACJA VIII EDYCJA

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundusz Naturalnej Energii Karta oceny

TAGI:
POBIERZ

Fundusz Naturalnej Energii Instrukcja Pracy Jury Konkursowego

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundusz Naturalnej Energii Formularz wniosku o dofinansowanie

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundusz Naturalnej Energii Formularz umowy o przyznanie grantu

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundusz Naturalnej Energii Formularz sprawozdania

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Ekoodkrywcy Zdjęcie

TAGI:
POBIERZ

Ekoodkrywcy logo

TAGI:
POBIERZ

Ekoodkrywcy Profilowe na FCB

TAGI:
POBIERZ

Ekoodkrywcy Zrealizowane inspiracje ekologiczne

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Ekoodkrywcy Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

EkoOdkrywcy_Plakat_A4_HD

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

EkoOdkrywcy Plakat A3 HD

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Bank Ambitnej Młodzieży. Regulamin programu

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Bank Ambitnej Młodzieży. Najcześciej zadawane pytania

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Europa z naszej ulicy ZGŁOSZENIE

TAGI:
POBIERZ

Europa z naszej ulicy ZASADY

TAGI:
POBIERZ

Zdrowe - nietrudne. REGULAMIN PROGRAMU

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Zdrowe - Nietrudne. Regulamin Rodzina

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Zdrowe - nietrudne. Regulamin Drużyna

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wzorowa Łazienka Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Projekt z klasa - regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wykaz lokalizacji objętych programem

TAGI:
Wykaz lokalizacji objętych programem POBIERZOPRACOWANIE

Ulotka Enea Akademia Talentów Uczeń

TAGI:
Ulotka Enea Akademia Talentów Uczeń POBIERZOPRACOWANIE

Ulotka Enea Akademia Talentów Szkoła

TAGI:
Ulotka Enea Akademia Talentów Szkoła POBIERZOPRACOWANIE

Projekt Edukacja włączająca Harmonogram

TAGI:
Projekt Edukacja włączająca Harmonogram POBIERZOPRACOWANIE

Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego

TAGI:
Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego POBIERZOPRACOWANIE

Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej

TAGI:
Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej POBIERZOPRACOWANIE

Uchwała o przyjęciu statutu

TAGI:
Uchwała o przyjęciu statutu POBIERZOPRACOWANIE

Statut stowarzyszenia

TAGI:
Statut stowarzyszenia POBIERZOPRACOWANIE

Protokół zebrania członków założycieli

TAGI:
Protokół zebrania członków założycieli POBIERZOPRACOWANIE

Oświadczenie członków założycieli stowarzyszenia

TAGI:
Oświadczenie członków założycieli stowarzyszenia POBIERZOPRACOWANIE

Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP w 2017 r

TAGI:
Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP w 2017 r POBIERZOPRACOWANIE

Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP w 2017 r

TAGI:
Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP w 2017 r POBIERZOPRACOWANIE

Poradnik NBP. Jak przygotować projekt i jego ewaluacje

TAGI:
Poradnik NBP. Jak przygotować projekt i jego ewaluacje POBIERZOPRACOWANIE

NBP Umowa o dofinansowanie projektu edukacyjnego aktualizacja 6.9.2016

TAGI:
NBP Umowa o dofinansowanie projektu edukacyjnego aktualizacja 6.9.2016 POBIERZOPRACOWANIE

Kryteria oceny wniosku

TAGI:
Kryteria oceny wniosku POBIERZOPRACOWANIE

Regulamin Tu mieszkam Tu zmieniam

TAGI:
Regulamin Tu mieszkam Tu zmieniam POBIERZOPRACOWANIE

Poradnik Stowarzyszenie lekarstwem - Wzór umowy darowizny rzeczy

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Poradnik Stowarzyszenie lekarstwem - Wzór umowy darowizny kwoty pieniężnej

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Poradnik Stowarzyszenie lekarstwem - Uchwala w sprawie określenia wydzielonego rachunku dochodów

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Szkoły branżowe zamiast zasadniczych szkół zawodowych - Informacje o reformie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wniosek o dofinasowanie realizacji projektu w ramach RPO

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Stowarzyszenie Partnerstwo Bezpieczeństwa Drogowego - Formularz budżetu

TAGI: BUDŻET, ŹRÓDŁA KRAJOWE
POBIERZARKUSZ

Stowarzyszenie Partnerstwo Bezpieczeństwa Drogowego - Formularz wniosku

TAGI: ŹRÓDŁA KRAJOWE, WNIOSKI
POBIERZDOKUMENT

Stowarzyszenie Partnerstwo Bezpieczeństwa Drogowego - Regulamin konkursu na propozycje dofi nansowania projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego

TAGI: ŹRÓDŁA KRAJOWE, REGULAMIN
POBIERZOPRACOWANIE

Polska Akcja Humanitarna - Formularz zbiorczego rozliczenia dożywiania prowadzonego w ramach programu Pajacyk

TAGI: BUDŻET, ŹRÓDŁA KRAJOWE
POBIERZ

Polska Akcja Humanitarna - Formularz wniosku o dofinansowanie dożywiania

TAGI: ŹRÓDŁA KRAJOWE, WNIOSKI
POBIERZ

Polska Akcja Humanitarna - Zaproszenie do składania wniosków na dofi nansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017

TAGI: ŹRÓDŁA KRAJOWE, WNIOSKI
POBIERZDOKUMENT

Fundacja Nasza Ziemia - Wzór umowy

TAGI: UMOWA, ŹRÓDŁA KRAJOWE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Nasza Ziemia - Formularz wniosku

TAGI: ŹRÓDŁA KRAJOWE, WNIOSKI
POBIERZDOKUMENT

Fundacja Nasza Ziemia - Regulamin konkursu grantowego „Po stronie natury” (edycja 2016)

TAGI: ŹRÓDŁA KRAJOWE, REGULAMIN
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Dzieci Niczyje - Bezpieczne dzieciństwo 2016/2017 – regulamin konkursu grantowego

TAGI: ŹRÓDŁA KRAJOWE, REGULAMIN
POBIERZOPRACOWANIE

Dzieciaki do Rakiet!

TAGI:
Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

TAGI:
Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzący... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wzorowa łazienka w każdej szkole

TAGI:
Program „Wzorowa łazienka” ma charakter społeczno-edukacyjny i jest organizowany w celu poprawy warunków sanitarnych w po... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Pomoc to moc – akcja prewencyjna Fundacji PZU

TAGI:
PZU w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc” dofinansowuje realizację projektu lub inicjatywy, których obszar oddziaływ... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w IV kwartale 2018 r.?

TAGI:
Jak w każdym numerze, śledzimy ogłoszone konkursy i przedstawiamy Państwu najbliższe terminy składania wniosków o granty. Przy każdym... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

TAGI:
Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są równie... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Stypendium im. Olgi Rok na rozwój osobisty pracownic bibliotek

TAGI:
Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i z... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Otwarte konkursy ofert, czyli konkursy na realizację zadań publicznych

TAGI:
Większość z Państwa choć raz spotkała się z otwartymi konkursami ofert, ogłaszanymi zarówno na poziomie centralnym (przez ministerstw... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w III kwartale 2018 r.?

TAGI:
Jak w każdym numerze, śledzimy ogłoszone konkursy i przedstawiamy Państwu najbliższe terminy składania wniosków o granty. Przy każdym... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Remont stołówek w czasie wakacji

TAGI:
Organizator konkursu skierowanego do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Polski dąży do poprawy warunków wydawania... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

PAJACYK. Dożywianie w okresie wakacji letnich

TAGI:
Beneficjentami programu prowadzonego przez Polską Akcję Humanitarną są dzieci i młodzież do 18 . roku życia zagrożone wykluczeniem społeczny... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Infrastruktura z Kulczyk Foundation

TAGI:
W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Pierwszy nabór w 2018 r. trwa do 30 czer... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Stypendia z Fundacją „Przyjaciółka”

TAGI:
Fundacja przyznaje stypendia przede wszystkim dzieciom, które wychowują się w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach z... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

„Szybkie granty” Stały nabór wniosków do Funduszu Obywatelskiego

TAGI:
Szybkie granty z założenia są niewielkie – do 3 tys. zł – i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydar... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w II kwartale 2018 r.?

TAGI:
KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Co nowego o FIO 2018?

TAGI:
Przedstawiamy kilka nowych informacji, które udało nam się uzyskać w związku ze zmianą instytucji zarządzającej programem. Dotychczas... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Stowarzyszenie przy szkole jako organizacja pożytku publicznego

TAGI:
Niniejszy artykuł kończy cykl tematów związanych z założeniem stowarzyszenia przy szkole lub przedszkolu. Kiedy stowarzyszenie już dz... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt z klasą!

TAGI:
„Projekt z klasą” to dobrze znany konkurs – ma już swoją ósmą edycję. W tym roku zaproszenie do udziału kierowane j... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Chcesz mieć wzorową łazienkę? Zaplanuj swój udział w konkursie!

TAGI:
Jeśli chcesz, aby Twoja szkoła zawalczyła o remont szkolnej toalety, zarejestruj ją w programie „Wzorowa łazienka” i zachęć uczn... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zdrowe – nietrudne. Konkurs dla klas I–III szkół podstawowych z nagrodami dla placówki, klasy i nie tylko…

TAGI:
Konkurs, a raczej kilka konkursów, o których napiszemy poniżej, pod hasłem „Zdrowe – nietrudne” organizuje f... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wspólne projekty z uczelniami wyższymi? To możliwe!

TAGI:
Dawno nie zaglądaliśmy do funduszy strukturalnych UE. Wiem, że wielu z Państwa skutecznie radzi sobie z ich pozyskiwaniem, ale niektó... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Poradnik przyszłego beneficjenta

TAGI:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to program, który znają prawie wszystkie polskie organizacje pozarządowe – zarówno te, k... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w IV kwartale 2017 r.?

TAGI:
LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Dajemy nie tylko „Pieniądze...”

TAGI:
Wydawca magazynu „Pieniądze są Dla Szkoły” oferuje nie tylko treści publikowane na łamach czasopisma oraz na portalu w Prenumera... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w III kwartale 2017?

TAGI:
LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwój zawodowy z wykorzystaniem Platformy eTwinning

TAGI:
W poprzednim numerze w dziale „Nie tylko pieniądze są dla szkoły” zachęcaliśmy do skorzystania z kursów oferowanych przez... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

TAGI:
O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy lide... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Stowarzyszenie lekarstwem na skuteczne sięganie po darowizny

TAGI:
Pozyskanie zewnętrznych funduszy na rozwój szkoły może odbywać się w ramach programów ogólnokrajowych, regionalnych lub... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Dzięki stowarzyszeniu możemy o wiele więcej!

TAGI:
Od kiedy zostałam dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, poszukiwałam sposobów, aby szkoła dawała dzieciom c... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w II kwartale 2017?

TAGI:
MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ