PODGLĄD NAZWA OPIS

Erasmus+ programme guide pl

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Erasmus+ Guide for experts on quality assessment 2018 clean

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Papiery do kariery Przykładowy Europass

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Regulamin konkursu Marzenie o Nauce

TAGI: ERASMUS+, REGULAMIN
POBIERZOPRACOWANIE

Informator nt. stawek ryczałtowych w programie Zachować pamięć

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Informator nt. konkursu Zachować pamięć

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Formularz wniosku Na 100 Niepodległa

TAGI: ERASMUS+, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-litewski konkurs wniosków - Oświadczenie 2018

TAGI: ERASMUS+, WNIOSKI
POBIERZDOKUMENT

Polsko-litewski konkurs wniosków. Partner declaration – wzór 2018

TAGI: ERASMUS+
POBIERZDOKUMENT

Wzór wniosku 2 – Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wzór wniosku 1 – Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

TAGI: ERASMUS+, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Wykaz instytucji uprawnionych do wnioskowania w KA1 Edukacja Szkolna

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Umowa finansowa – kwoty ryczałtowe Uniwersytet Młodego Odkrywcy

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZDOKUMENT

Umowa finansowa Uniwersytet Młodego Odkrywcy

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZDOKUMENT

Formularz wniosku Uniwersytet Młodego Odkrywcy

TAGI: ERASMUS+, WNIOSKI
POBIERZ

Regulamin konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy

TAGI: ERASMUS+, REGULAMIN
POBIERZOPRACOWANIE

Kwestionariusz dla Beneficjenta przed wizytą monitorującą

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Wzorcowo wypełniony wniosek do programu Erasmus+ dla sektora Edukacja szkolna w ramach Akcji 1. Mobilność kadry edukacyjnej

TAGI: ERASMUS+, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram działań aplikacyjnych w 2015 r. w Akcji 1. w sektorze Edukacja szkolna

TAGI: ERASMUS+, HARMONOGRAM
POBIERZDOKUMENT

Terminy składania wniosków w 2015 roku

TAGI: TERMINY, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Przewodnik dla użytkowników Systemu Indywidualnej Rejestracji (URF) i Portalu Uczestnika

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane dołączyć do rejestracji w Systemie URF

TAGI: ERASMUS+, DOKUMENTACJA
POBIERZDOKUMENT

Instrukcję użytkownika bazy ECAS

TAGI: ERASMUS+, INSTRUKCJA
POBIERZOPRACOWANIE

Weryfikator kryteriów formalnych koniecznych do spełnienia w przypadku projektów składanych w Akcji 1. w sektorze Edukacja szkolna

TAGI: ERASMUS+, KRYTERIA
POBIERZDOKUMENT

Przewodnik po programie Erasmus+ w języku polskim na 2014 rok

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

ERASMUS+ - Umowa FRSE POWER

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZOPRACOWANIE

ERASMUS+ - Plan budżetowy i harmonogram mobilności

TAGI: ERASMUS+, HARMONOGRAM, BUDŻET
POBIERZ

ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą (PL)

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZDOKUMENT

ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej (PL)

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej (EN)

TAGI: ERASMUS+, UMOWA, WERSJA ANGIELSKA
POBIERZDOKUMENT

ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – karta jakości mobilności (PL)

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZDOKUMENT

ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – karta jakości mobilności (EN)

TAGI: ERASMUS+, UMOWA, WERSJA ANGIELSKA
POBIERZDOKUMENT

ERASMUS+ - Załącznik III do umowy finansowej – zasady finansowe i umowne

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZOPRACOWANIE

ERASMUS+ - Załącznik II do umowy finansowej – szacunkowy budżet projektu

TAGI: ERASMUS+, UMOWA, BUDŻET
POBIERZOPRACOWANIE

ERASMUS+ - Załącznik I do umowy finansowej – opis projektu

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZOPRACOWANIE

ERASMUS+ - Instrukcja postępowania z umową finansową

TAGI: ERASMUS+, INSTRUKCJA, UMOWA
POBIERZOPRACOWANIE

ERASMUS+ - Część II umowy finansowej – warunki ogólne

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZOPRACOWANIE

Obowiązujące w 2015 roku - założenia dotyczące badania wiarygodności finansowej – dla placówek niepublicznych, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowana kwota przekracza 60 000 euro

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Obowiązujące w 2015 roku - pełnomocnictwo partnera dla wnioskodawcy

TAGI: ERASMUS+, PEŁNOMOCNICTWO, WNIOSKI
POBIERZDOKUMENT

Obowiązujące w 2015 roku - wniosek w języku angielskim

TAGI: ERASMUS+, WERSJA ANGIELSKA, WNIOSKI
POBIERZ

Obowiązujące w 2015 roku - pełnomocnictwo organu prowadzącego dla dyrektora placówki

TAGI: ERASMUS+, PEŁNOMOCNICTWO
POBIERZ

Obowiązujące w 2015 roku - harmonogram projektu

TAGI: ERASMUS+, HARMONOGRAM
POBIERZ

Obowiązujące w 2015 roku - wskazówki Narodowej Agencji dotyczące wypełniania wniosku

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wniosek z załącznikami do wypełnienia - formularz wniosku KA219, czyli Współpraca szkół

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Podziel się sukcesem

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Upowszechnianie rezultatów na platformie Erasmus+

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, UPOWSZECHNIANIE, REZULTATY, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Ewaluacja

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, EWALUACJA, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Korzystanie z osiągnięć

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Pięć korzyści dla szkół

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Prowadzenie projektu

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Analiza potrzeb

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Przed złożeniem wniosku

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Glosariusz dla szkół

TAGI: ERASMUS+, BENEFICJENT, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Dokumentacja wspomagająca - Instrukcja wypełniania wniosku

TAGI: ERASMUS+, INSTRUKCJA, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Dokumentacja wspomagająca - Komunikat nt. języków, w których można wypełnić wniosek

TAGI: ERASMUS+, WNIOSKI, DOKUMENTACJA
POBIERZOPRACOWANIE

Dokumentacja wspomagająca - Założenia do badania wiarygodności finansowej (dotyczy placówek niepublicznych)

TAGI: ERASMUS+, DOKUMENTACJA
POBIERZOPRACOWANIE

Dokumentacja wspomagająca - Przewodnik dla ekspertów oceniających wnioski

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK, WNIOSKI, DOKUMENTACJA
POBIERZOPRACOWANIE

Dokumentacja wspomagająca - Przewodnik po programie Erasmus+ na 2016 rok

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK, DOKUMENTACJA
POBIERZOPRACOWANIE

Wzorcowy wniosek - harmonogram projektu

TAGI: ERASMUS+, HARMONOGRAM, WNIOSKI
POBIERZARKUSZ

Wzorcowy wniosek - przykładowy projekt opisany w formularzu wniosku eForm

TAGI: ERASMUS+, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

10 przykazań dla wnioskodawcy, czyli Jak zwiększyć szanse na otrzymanie grantu w programie Erasmus+

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

Pełnomocnictwo dla dyrektora

TAGI: ERASMUS+, PEŁNOMOCNICTWO
POBIERZ

Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy w języku angielskim

TAGI: ERASMUS+, WERSJA ANGIELSKA, PEŁNOMOCNICTWO
POBIERZDOKUMENT

Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy w języku polskim

TAGI: ERASMUS+, PEŁNOMOCNICTWO
POBIERZDOKUMENT

Załącznik - program działań, harmonogram projektu

TAGI: ERASMUS+, HARMONOGRAM
POBIERZ

Erasmus+ Wzorcowy wniosek Młodzież KA1

TAGI: ERASMUS+, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Akcja 1. w sektorze „Młodzież ”, typ projektu „Wymiana młodzieży”

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Zasady i warunki obniżenia dotacji

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Upowszechnianie rezultatów projektu

TAGI: ERASMUS+, UPOWSZECHNIANIE, REZULTATY
POBIERZ

Trwałość rezultatów

TAGI: ERASMUS+, REZULTATY
POBIERZ

Spis działań upowszechniających

TAGI: ERASMUS+, UPOWSZECHNIANIE
POBIERZ

Platforma upowszechniająca Erasmus+

TAGI: ERASMUS+, UPOWSZECHNIANIE
POBIERZ

Inspiracje – Upowszechnianie – plakat roboczy

TAGI: ERASMUS+, INSTRUKCJA, UPOWSZECHNIANIE
POBIERZOPRACOWANIE

Inspiracje – Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu

TAGI: ERASMUS+, INSTRUKCJA, UPOWSZECHNIANIE, REZULTATY
POBIERZOPRACOWANIE

Inspiracje – Podziel się sukcesem. Warsztaty

TAGI: INSTRUKCJA
POBIERZOPRACOWANIE

Informacje – Podziel się sukcesem

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Informacje – Platforma rezultatów projektu

TAGI: ERASMUS+, REZULTATY
POBIERZOPRACOWANIE

Informacje – Licencje otwarte

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Korzystanie z osiągnięć. Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

Spis działań ewaluacyjnych

TAGI: ERASMUS+, EWALUACJA
POBIERZ

Przykładowy raport indywidualny uczestnika projektu

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Przykładowa ankieta uczestnika projektu

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Inspiracje – Ewaluacja w pracy metodą projektową

TAGI: ERASMUS+, INSTRUKCJA, EWALUACJA
POBIERZOPRACOWANIE

Inspiracje – Ewaluacja krok po kroku

TAGI: ERASMUS+, INSTRUKCJA, EWALUACJA
POBIERZ

Informacje – Portfolio Europass

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Informacje – eTwinning

TAGI: ERASMUS+
POBIERZOPRACOWANIE

Ewaluacja projektu

TAGI: ERASMUS+, EWALUACJA
POBIERZ

Lista pytań monitorujących i ewaluacyjnych na czas mobilności

TAGI: ERASMUS+, EWALUACJA
POBIERZ

Zapobieganie ryzyku

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Wybrane cele Akcji 1.

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Spis działań prowadzących do osiągnięcia celów wytyczonych w europejskim planie rozwoju

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Protokół z rekrutacji uczestników

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Notatka dotycząca wyboru partnerskiej placówki

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Lista rankingowa kandydatów na uczestników mobilności

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Lista działań przygotowujących do mobilności

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Harmonogram projektu

TAGI: ERASMUS+, HARMONOGRAM
POBIERZ

Erasmus+ Zakres programu. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

Erasmus+ Przed zlożeniem wniosku. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

Erasmus+ Prowadzenie projektu. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

Erasmus+ Piec korzyści dla szkół. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

Erasmus+ Informacje i zasoby. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

Erasmus+ Glosariusz dla szkół. Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół - całość

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
POBIERZOPRACOWANIE

Certyfikat

TAGI: ERASMUS+
POBIERZDOKUMENT

Arkusz planowania celu

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Arkusz informacji o uczestniku mobilności

TAGI: ERASMUS+
POBIERZ

Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności 2016 r. w języku polskim

TAGI: ERASMUS+, POROZUMIENIE
POBIERZDOKUMENT

Porozumienie o programie mobilności 2016 r. w języku angielskim

TAGI: ERASMUS+, WERSJA ANGIELSKA, POROZUMIENIE
POBIERZDOKUMENT

Karta jakości mobilności 2016 r. w języku angielskim

TAGI: ERASMUS+, WERSJA ANGIELSKA
POBIERZ

Umowa między organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności 2016 r.

TAGI: ERASMUS+, UMOWA
POBIERZDOKUMENT

Co po zakończeniu projektu wymian? O raporcie końcowym w Programie Erasmus+

TAGI:
Większość projektów wymian szkolnych rozpoczętych w 2016 r. właśnie dobiegła końca. Teraz nadszedł czas na złożenie raportu końcowego... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

„Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii”

TAGI:
Projekt ten był odpowiedzią na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie i miał służyć między innymi podnoszen... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Z POWER-em przez projekt

TAGI:
Znamy już wyniki konkursu Akcji 1. „Mobilność kadry” w sektorze „Edukacja szkolna”. Jak co roku spora liczba wniosko... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Poszukiwany, poszukiwana

TAGI:
Kurs dla kadry, szkoła partnerska na obserwację pracy lub wymianę uczniów, instytucja, w której możemy odbyć teaching assignme... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Papiery dla kariery

TAGI:
Realizując dowolny projekt w Programie Erasmus+, w którym pracownicy lub uczniowie uczestniczą w mobilnościach, powinniśmy opracować... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

„Najważniejsze to się nie poddawać”

TAGI:
„National Games and Sports Bring us Together” to projekt, który zakończył się sukcesem. Jego autorzy dzielą się z nami ni... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa strefa premium online

TAGI:
Równlegle ze zmianą formuły magazynu pracujemy nad nową odsłoną funkcjonalności dostępnych na stronie www dla subskrybentów pr... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiany w Erasmusie tylko dla szkół?

TAGI:
Za nami żmudne prace nad wnioskami o wymiany w ramach „Współpracy szkół” w Programie Erasmus+. Składaliśmy je do 2... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiany szkolne w innej odsłonie

TAGI:
Zielona lub biała szkoła? Wycieczka klasowa? Obóz? Działania te zwykle finansują rodzice. A gdyby tak opłacić je z Programu Erasmus+... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Face to face z kontrolerami Erasmusa+

TAGI:
Narodowa Agencja może złożyć wizytę monitorującą w placówce, która realizuje projekt wymian. Z czym to się wiąże i czy obawiać... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Jakie postępy w raporcie postępu? O raportowaniu w projektach wymian

TAGI:
Projekty realizowane w Akcji 2., czyli partnerstwa strategiczne, muszą być opisane w tzw. raporcie postępu, czyli raporcie przejściowym. Jes... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w I kwartale 2018 r.?

TAGI:
Jak w każdym numerze, śledzimy ogłoszone konkursy i przedstawiamy Państwu najbliższe terminy składania wniosków o granty. Przy każdym... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Idzie nowe z Erasmusem Plusem

TAGI:
Ogłoszono „Przewodnik po Programie Erasmus+ na rok 2018”. Co to dla nas oznacza? Dzięki temu wiemy, jakie zasady będą obowiązywa... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia przy szkole

TAGI:
Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną a wraz z tym nie tylko prawo pozyskiwania funduszy z r&... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmieniaj swoją okolicę

TAGI:
Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoją miejscowość, osiedle, park,... WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Edukacja ekonomiczna z Narodowym Bankiem Polskim

TAGI:
Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. O grant na... WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Program Erasmus+ dla szkół i przedszkoli oraz organizacji pozarządowych

TAGI:
I. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Słówko z regulaminów

TAGI:
Z regulaminu konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Słówko od prawnika

TAGI:
Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, zatem niezależnie od ich typów, nie mogą brać udziału w konkursie... WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Słówko od Redakcji

TAGI:
Kontynuujemy cykl artykułów autorstwa mec. Dariusza Skrzyńskiego poświęconych zakładaniu stowarzyszeń. WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zakładamy stowarzyszenie. Jakiej dokumentacji potrzebujemy?

TAGI:
Przy powoływaniu do życia stowarzyszenia trzeba zadbać o niezbędną, specyficzną dokumentację. Punktem wyjścia jest właściwe zaplanowanie cel... WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

O atmosferze naturalnej motywacji słów kilka

TAGI:
Nasze placówki nie tylko lekcjami stoją. Chcemy, aby w naszej ofercie znalazły się ciekawe zajęcia dodatkowe, projekty i inne aktywno... WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Piszemy wniosek do fundacji korporacyjnych

TAGI:
Jak zapewne Państwo zauważyli, od kilku wydań staramy się w praktyczny sposób przybliżać wybrane fundacje korporacyjne. Na warsztat w... WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiana młodzieży od kuchni

TAGI:
Czy może nam Pani opowiedzieć o projekcie „Posmakuj kuchni świata”? WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w IV kwartale 2017 roku?

TAGI:
WRZESIEŃ
5 (17) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wartościowo, choć bezgotówkowo

TAGI:
Oferta szkoleniowa Platformy eTwinning skierowana jest do wszystkich zarejestrowanych w programie nauczycieli dowolnej specjalności, zainter... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zagraniczne wyjazdy w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

TAGI:
W 2016 roku uczniowie i kadra z organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce mogły sięgnąć po 27,4 mln euro. Tyle wynosiła pula n... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Podróże kształcą! W drodze do kariery zawodowej uczniów

TAGI:
koordynator: Anna Piwońska projekt: Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiany uczniów i nauczycieli

TAGI:
Jak najlepiej możemy prowadzić wielkie europejskie społeczeństwo? Wymiana doświadczeń brytyjskiej i polskiej szkoły w celu stworzenia, wykor... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Erasmus+ w przedszkolu? Tak!

TAGI:
Podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedszkola jako droga rozwoju umiejętnoś... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Czarno na białym, czyli co jest nie tak we wniosku

TAGI:
Dzisiejszym artykułem chcemy zainicjować nową rubrykę, dzięki której będą mogli państwo poznać błędy w napisanych przez państwa formu... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wartościowo, choć bezgotówkowo

TAGI:
LOKALNY ANIMATOR SPORTU Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prowadzony jest przez Fundację Rozwoj... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

TAGI:
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW: Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niep... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

MegaMisja

TAGI:
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW: Szkoły podstawowe (klasy I-III). TEMATYKA PROJEKTÓW: Edukacja cyfrowa i medialna dla najm... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Z PZU po lekcjach

TAGI:
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW: Celem projektu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obs... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

PZU z kulturą

TAGI:
Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponad... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

#SuperKoderzy

TAGI:
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW: Szkoły podstawowe (klasy IV-VI). TEMATYKA PROJEKTÓW: Nauka programowania na lekcjach inny... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

English Teaching

TAGI:
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW: Nauczyciele języka angielskiego i lokalni liderzy pracujący na terenach wiejskich lub w małych miast... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Bez matematyki ani rusz

TAGI:
MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusze szyte na miarę

TAGI:
W poprzednich numerach czasopisma pisaliśmy czym jest fundraising, o krokach, które należy podjąć, aby go wdrożyć, o metodach, z kt&o... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Społecznościowa + rewolucja = CROWDFUNDING

TAGI:
Jak to możliwe, by nieznający nas ludzie finansowali nasz projekt? Zanim znajdziemy odpowiedź, zacznijmy od początku. MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Podmoklański Instytut Naukowy

TAGI:
– zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych szansą na ciekawe poznanie świata MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Inwazja Talentów (Invasion of the Talents)

TAGI:
koordynator: Sylwia Pędziwiatr Wieloletni pracownik samorządowy, obecnie zajmuje się współpracą zagraniczną oraz projektami międz... MARZEC
2 (14) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze w I kwartale 2017 ?

TAGI:
STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

TAGI:
Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami eduka... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

„Decydujesz, pomagamy” zmienić lokalną społeczność

TAGI:
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW: Organizacja pozarządowa, grupa nieformalna (która uzyska poparcie organizacji pozarządowej lub... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zachować pamięć

TAGI:
– program dotacji na wspólne polsko-niemieckie projekty w miejscach terroru nazistowskiego Terminy naborów do: 15.02... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Z jakich źródeł korzystać w 2017 roku?

TAGI:
Gdy myślimy o pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla placówek oświatowych, skupiamy się głównie na środkach z Unii Europejskie... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Harmonogram konkursów dla oświaty w ramach funduszy strukturalnych w roku 2017

TAGI:
W roku 2017 – podobnie jak w poprzednich latach obecnej perspektywy finansowej UE – bezpośrednie konkursy dla oświaty znajdziemy... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

TAGI:
Oprócz konkursów o granty i dotacje pieniężne są również i takie, w których wygrać można dla szkoły cenne nagrod... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Czym się rożni zbiórka publiczna od loterii, kiermaszu i konkursu? Co i gdzie trzeba zgłaszać

TAGI:
Bardzo częstym błędem organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń na ternie placówek oświatowych czy z udziałem społeczności szk... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Klasa z golfem

TAGI:
koordynator: Arkadiusz Malinowski Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie. W swojej pracy kieruje... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Podmoklańskie Centrum Edukacji Obywatelskiej

TAGI:
koordynator: Elżbieta Ryczek Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych. Jest autorką i inicj... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Czego potrzebuje twoja szkoła? Pierwszy krok w pozyskiwaniu środków – diagnoza potrzeb

TAGI:
Pomysł na projekt, który będzie sposobem na uzyskanie pieniędzy, to ważny element zdobywania funduszy. A najlepszym sposobem na uzysk... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

100 punktów za Raport końcowy – Program Erasmus+

TAGI:
Większość beneficjentów Akcji 1. w sektorze „Edukacja szkolna” jest zgodnych, że raportowanie w – bądź co bądź unij... STYCZEŃ
1 (13) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusz Małych Grantów

TAGI:
ORGANIZATOR KONKURSU Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego LISTOPAD
6 (12) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Po co nam te pieniadze - punkt wyjscia do pozyskania funduszy

TAGI:
Wszyscy wiemy, że potrzeby szkoły są ogromne. Ale taka informacja nie wystarczy. Większość organizacji i podmiotów wspierających plac... WRZESIEŃ
5 (11) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ