PODGLĄD NAZWA OPIS

Równać szansę - Zasady Konkursu 100-lecie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Równać szansę - kryteria merytoryczne, konkurs 100-lecie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Równać szansę - Formularz wniosku 100-lecie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Załącznik Uczniowie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Załącznik Kadra

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wytyczne 2017 PL

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wniosek

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Vademecum wnioskodawcy

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Stawki

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Lista spraw do załatwienia

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Instrukcja - procedura wnioskowania

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Uchwała o założeniu stowarzyszenia

TAGI:
Uchwała o założeniu stowarzyszenia POBIERZOPRACOWANIE

English Teaching - Informacje o programie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Program RITA – przemiany w regionie

TAGI:
Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem progra... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Europa 1918–2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej

TAGI:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec finansuje nowy program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przypada... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiany młodzieży 13+, czyli jeszcze raz o tym, jak zorganizować krajową wycieczkę szkolną za pieniądze z unijnego programu mobilności zagranicznych

TAGI:
Program Erasmus+ w sektorze „Młodzież” umożliwia młodym ludziom w wieku od 13 do 30 lat, w tym uczniom, spotkania w międzynarodo... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Na 100-lecie niepodległości „Ojczyzna wokół nas”

TAGI:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza dotychczasowych beneficjentów programu „Równać szanse” do udziału w... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusze Norweskie już wkrótce!

TAGI:
W październiku 2017 roku zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. Obecnie trwają prac... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Projekty wymian dla szkół i NGO

TAGI:
Jeśli polska i niemiecka młodzież w wieku do 26 lat chciałaby ze sobą współpracować podczas wymian, może skorzystać ze środków... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

TAGI:
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego to szansa na arcyciekawe projekty, takie jak choćby „Inwazja Talentów”,... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ