PODGLĄD NAZWA OPIS

Budimex REGULAMIN Zmieniaj Świat BX50L

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

PZU Niepodległa Z PZU po lekcjach Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

PZU Niepodległa PZU z kulturą Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

PZU Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

NBP Wzór umowy NBP

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

NBP Regulamin NBP

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

NBP Preliminarz NBP

TAGI:
POBIERZ

NBP Kryteria NBP

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

NBP formularz wniosku NBP

TAGI:
POBIERZ

Fundacja PZU STATUT

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PZU Regulamin pozakonkursowy 20.12.2017

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PGE Wniosek o udzielenie darowizny Fundacja PGE

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja PGE Statut

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PGE regulamin udzielania darowizn osobom prawnym

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PGE Formularz rozliczenia

TAGI:
POBIERZ

Fundacja PERN wzór umowy darowizna finansowa

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PERN wniosek o wsparcie

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja PERN Statut

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PERN raport

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja PEKAO SA Wymogi dotyczące wnioskowania

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PEKAO SA Statut

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Formularz zgłoszeniowy w konkursie Kolorowe Boiska

TAGI: FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Regulamin Banku Młodych Mistrzów Sportu

TAGI: REGULAMIN
Regulamin konkursu „Bank Młodych Mistrzów Sportu ” – edycja 1/2017 POBIERZ

Regulamin programu Szkolny Klub Sportowy

TAGI: REGULAMIN
Decyzja nr 56 ministra sportu i turystyki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży POBIERZOPRACOWANIE

Regulamin programu Sport wszystkich Dzieci

TAGI: REGULAMIN, DOKUMENTACJA
Decyzja nr 54 ministra sportu i turystyki z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. POBIERZOPRACOWANIE

Przewodnik po programie Erasmus+ 2018

TAGI: ERASMUS+, PRZEWODNIK
Niniejszy przewodnik przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę na temat programu Erasmus+. Dokument ten jest skierowany głównie do potencjalnych: organizacji uczestniczących: tzn. do organizacji, instytucji i organów, które organizują działania wspierane w ramach programu; uczestników: tzn. do osób fizycznych (studentów, stażystów, praktykantów, uczniów, dorosłych słuchaczy, młodzieży, wolontariuszy lub profesorów, nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, osób pracujących z młodzieżą i osób zawodowo związanych z kształceniem, szkoleniem, młodzieżą i sportem itp.), które uczestniczą w działaniach organizowanych przez organizacje uczestniczące. POBIERZOPRACOWANIE

Moja Mała Ojczyzna Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Moja Mała Ojczyzna Podgląd wniosku.

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Plakat Enea Akademia Talentów

TAGI:
Plakat Enea Akademia Talentów POBIERZOPRACOWANIE

Projekt Harmonogram

TAGI:
Projekt Harmonogram POBIERZOPRACOWANIE

Z PZU po lekcjach

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Mlodzi niepełnosprawni sprawni z PZU

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PZU z Kulturą

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja BGK - Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

TAGI:
POBIERZ

Fundacja BGK - Zestawienie gmin 2017

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja BGK - Wzór sprawozdania

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja BGK - Wniosek

TAGI:
POBIERZ

Fundacja BGK - Regulamin 10. edycji konkursu Na dobry początek

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Grupy PERN Załącznik 1 - wniosek o wsparcie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Grupy PERN - Załącznik 1 - wniosek o wsparcie

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja Grupy PERN - Załącznik 4 - Wzór raportu

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Grupy PERN - Załącznik 4 - raport

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja Grupy PERN - Załącznik 3 - Umowa darowizna finansowa

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Grupy PERN - Załącznik 2 oświadczenia ochrona danych

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacje korporacyjne - przykładowy budżet

TAGI:
POBIERZARKUSZ

Fundacje korporacyjne - Matryca logiczna projektu

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacje korporacyjne - Przykładowy harmonogram

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacje korporacyjne - Tabela z planem budżetowym

TAGI:
POBIERZARKUSZ

Fundacja "PBS Pomagam" - Sprawozdanie za rok 2015

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja "PBS Pomagam" - Statut

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja "PBS Pomagam" - Wniosek o udzielenie pomocy

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Orlen "Dar serca" - Statut

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tauron - Typy wspieranych projektów

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tauron - Statut

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tauron - Regulamin udzielania pomocy

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Enea - Statut

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Enea - Wniosek o wsparcie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Banku PKO S.A. im. dr. Mariana Kantona - Statut

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Wzór umowy (osoba prawna)

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Wzór umowy (współpraca)

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Wzór umowy (dotacja)

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Regulamin konkursu

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Lista mikroregionów

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Promocja w sklepie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Promocja w internecie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja "PBS Pomagam" - Regulamin

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Orlen "Dar serca" - Sprawozdanie z działalności

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Lotto - Regulamin przyznawania wsparcia

TAGI:
POBIERZ

Fundacja Lotto - Sprawozdanie z realizacji projektu

TAGI:
POBIERZ

Fundacja Lotto - Wniosek o wsparcie

TAGI:
POBIERZ

Fundacja Banku PKO S.A. im. dr. Mariana Kantona - Wniosek, wymogi

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Banku PKO S.A. im. dr. Mariana Kantona - Sprawozdanie z działalności

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Promowanie głosów

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Informacje ogólne

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco - Wymagania

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Polska Spółka Gazownictwa - Formularz wniosku o przyznanie darowizny

TAGI:
POBIERZ

Fundacja Pocztowy Dar - Sprawozdanie finansowe 2015

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Pocztowy Dar - wniosek niewypełniony

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Fundacja Pocztowy Dar - wniosek

TAGI:
POBIERZDOKUMENT

Kulczyk Foundation - Formularz aplikacyjny konkursu grantowego (edycja 2016-2)

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Kulczyk Foundation - Regulamin konkursu grantowego (edycja 2016)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Grupa ENERIS - Formularz budżetu

TAGI: BUDŻET, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Grupa ENERIS - Formularz zgłoszenia

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Grupa ENERIS - Regulamin programu grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” (edycja 2016)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Gaz System S.A. - Formularz sprawozdania

TAGI: FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Gaz System S.A. - Wzór umowy

TAGI: UMOWA, WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Gaz System S.A. - Formularz wniosku

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Gaz System S.A. - Regulamin konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska –Konkurs Fundusz Naturalnej Energii

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco Dzieciom - Formularz wniosku

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZDOKUMENT

Fundacja Tesco Dzieciom - „Pracownia Talentów” – regulamin konkursu grantowego (edycja 2015)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Tesco Dzieciom - Regulamin przyznawania dofi nansowań przez Fundację Tesco Dzieciom

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PZU - „Z PZU po lekcjach – przykładowe sprawozdanie końcowe

TAGI: FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZDOKUMENT

Fundacja PZU - „Z PZU po lekcjach” – przykładowy wniosek

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZDOKUMENT

Fundacja PZU - Regulamin konkursu dotacyjnego „PZU z kulturą” (edycja 2016)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PZU - Regulamin konkursu dotacyjnego „Z PZU po lekcjach” (edycja 2016)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja PZU - Regulamin konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” (edycja 2016)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja Orange - MegaMisja – regulamin programu edukacyjnego 2016/2017

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja mBanku - Wniosek aplikacyjny – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja mBanku - Wniosek aplikacyjny – szkoły podstawowe

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja mBanku - Regulamin III edycji konkursu grantowego w ramach programu mPotęga 2016 (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja mBanku - Regulamin III edycji konkursu grantowego w ramach programu mPotęga 2016 (szkoły podstawowe)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie – Formularz wniosku – grant duży

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie – Formularz wniosku – grant mały

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie – Regulamin konkursu grantowego (edycja 2016)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZ

Fundacja BZ WBK - Przykładowy wniosek (edycja 2015)

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja BZ WBK - Regulamin konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” (edycja II)

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Dobre praktyki „Na dobry początek!”

TAGI: FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Przykładowy wniosek (edycja 2015)

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Formularz wniosku

TAGI: WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Instrukcja wypełniania wniosku online

TAGI: INSTRUKCJA, WNIOSKI, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Regulamin IX edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”

TAGI: REGULAMIN, FUNDUSZE KORPORACYJNE
POBIERZOPRACOWANIE

Piszemy wniosek na projekt „Z Fundacją PZU po lekcjach”

TAGI:
W ramach tego konkursu wspierane są inicjatywy, które uruchamiają ciekawe zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w szkołach. Dotowa... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak przygotować wniosek do Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego?

TAGI:
Omawiamy wniosek do Programu Edukacji Ekonomicznej, realizowanego przez Narodowy Bank Polski. To źródło, z którego możemy pozy... PAŹDZIERNIK
4 (22) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

TAGI:
W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organiz... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs Narodowego Banku Polskiego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

TAGI:
Narodowy Bank Polski organizuje konkurs grantowy dla szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych. Zadani... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

NIEPODLEGŁA 2018 – z Fundacją PZU po lekcjach

TAGI:
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w miastach do 30 tys.... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

NIEPODLEGŁA 2018 – Fundacja PZU z Kulturą

TAGI:
Konkurs, którego budżet wynosi 500 tys. zł, ma na celu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

TAGI:
W ramach konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do osób niep... LIPIEC
3 (21) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Granty na aktywne wakacje

TAGI:
Choć dopiero niedawno rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, wiemy dobrze, że czas w szkole mija szybko i wielkimi krokami zbliżają się wakacje... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Piszemy wniosek na działania sportowe

TAGI:
Zbliża się wiosna. Wraz z nią będziemy mogli coraz więcej czasu spędzać na dworze i podejmować różne aktywności sportowe. Warto zachę... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

„Dzieci i młodzież z Suchego Lasu rozwijają swoje skrzydła”

TAGI:
„Dzieci i młodzież z Suchego Lasu rozwijają swoje skrzydła” to projekt, który zakończył się sukcesem. Jego autorzy dzielą... KWIECIEŃ
2 (20) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Skąd pieniądze na sport? O konkursach, grantach i nie tylko

TAGI:
Szkoły, szkolne kluby sportowe, a nawet indywidualni trenerzy – wszyscy mogą sięgać po dodatkowe środki na sport. Trzeba tylko wiedzie... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Poznajmy duńską Fundację VELUX

TAGI:
To mało znane źródło funduszy od kilku lat przekazuje granty polskim organizacjom. Warto zwrócić uwagę na tę Fundację ponieważ... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Czarno na białym. Recenzja wniosku do programu Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji BZ WBK

TAGI:
Tym razem w rubryce „Czarno na białym” chcielibyśmy zaprezentować Państwu wniosek złożony przez placówkę oświatową w rama... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Moja Mała Ojczyzna Konkurs Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

TAGI:
„Moja Mała Ojczyzna” to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w... LISTOPAD
6 (18) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak krok po kroku zdobyć środki z fundacji korporacyjnych? Od pomysłu na projekt do złożenia wniosku

TAGI:
W pierwszej odsłonie artykułu omówiliśmy cztery pierwsze kroki na drodze po dotację z funduszy korporacyjnych. Przed nami kolejne eta... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować

TAGI:
Przedstawiamy projekt, w którym wnioskodawcą było stowarzyszenie, a beneficjentami – jego podopieczni, ich rodzice, a także pra... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Fundacja Grupy PERN "Przyjaźń"

TAGI:
O FUNDATORZE: Fundacja Grupy PERN „Przyjaźń” działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów &... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zdobyć środki z fundacji korporacyjnych? Pierwsze cztery kroki

TAGI:
Na pierwszych stronach poprzedniego numeru naszego czasopisma przedstawiliśmy Państwu trzy fundacje korporacyjne: Enea, Pekao SA im. dra Mar... LIPIEC
4 (16) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Dotacje Fundacji ENEA

TAGI:
FUNDATOR: Fundacja ENEA Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotó... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Dotacje Fundacji Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

TAGI:
FUNDATOR: Fundacja Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona O FUNDATORZE: Cele Fundacji określne w Statucie obejmują wspieranie dzi... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Dotacje Fundacji Tauron

TAGI:
FUNDATOR: Fundacja TAURON Celem Fundacji TAURON jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie edukacji, oświaty... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Program „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco

TAGI:
15 maja rozpocznie się nabór zgłoszeń do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Swoje pomysły zgłaszać mogą organiza... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Czarno na białym Recenzja wniosku składanego do Fundacji „Pocztowy Dar”

TAGI:
Witamy w naszej sekcji, w której podejmujemy się recenzowania napisanych przez Państwa wniosków składanych do różnych i... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ