PODGLĄD NAZWA OPIS

Harmonogram naborów - Zachodniopomorskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Wielkopolskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Warmińsko-Mazurskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Świętokrzyskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Śląskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów- Podkarpackie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Śląskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Pomorskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Podlaskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Opolskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Mazowieckie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Małopolskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Łódzkie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Lubuskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Lubelskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Kujawsko-pomorskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Harmonogram naborów - Dolnośląskie

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

EFS i EFRR - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

TAGI: EFS, EFRR
POBIERZOPRACOWANIE

EFS i EFRR - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

TAGI: EFS
POBIERZOPRACOWANIE

EFS i EFRR - Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020

TAGI: PRZEWODNIK, EFRR, WNIOSKI
POBIERZOPRACOWANIE

EFS i EFRR - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO na lata 2014-2020 na 2015 rok

TAGI: HARMONOGRAM, EFS, EFRR
POBIERZOPRACOWANIE

EFS i EFRR - Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2014-2020. Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

EFS i EFRR - Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2014-2020. Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

EFS i EFRR - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2015-2020

TAGI: EFS, EFRR
POBIERZOPRACOWANIE

Unijny budżet jest również dla nas

TAGI:
Wzorem roku ubiegłego opracowaliśmy dla Państwa terminarz naborów na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fund... STYCZEŃ
1 (19) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zasilanie z Unii na szkolnictwo zawodowe

TAGI:
W latach 2014–2020 przedstawiciele placówek zawodowych mają wiele do zrobienia: na projekty wspierające rozwój szk&oacut... MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zajęcia dla przedszkolaków z unijnej puli

TAGI:
koordynator: Katarzyna Szczawińska-Kamelska projekt: Solidny start przedszkolaka to ciekawsza przyszłość żaka MAJ
3 (15) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ