Pieniądze są dla Szkoły

„ReAnimacja Stołówki” z portalem PolakPotrafi .pl

GENEZA POMYSŁU
U podstaw każdego kreatywnego działania stoi marzenie. Zalążkiem projektu „ReAnimacja Stołówki” było marzenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu o nowej, kolorowej stołówce. Istniejąca, już trzydziestoletnia, od czasu powstania nie była remontowana.

Za pragnieniem dzieci poszli dorośli. Istotne stały się również sugestie rodziców uczniów, którzy od kilku lat w badaniach ankietowych wskazywali, iż wygląd stołówki oraz problemy logistyczne z wydawaniem posiłków stanowią słabe strony szkoły. I tak powstała koncepcja modernizacji stołówki, ale również pomysł na rozszerzenie jej funkcji o dwie role: kulturotwórczą – miejsce spotkań z ludźmi z pasją, przestrzeń wystaw i występów dzieci, a także rodzaj świetlicy środowiskowej dla całej społeczności lokalnej, która propagowałaby ideę zdrowego żywienia. Na pomysł umieszczenia projektu na platformie crowdfundingowej, czyli w miejscu w sieci służącym do finansowania społecznego, wpadł członek rady rodziców, będący też działaczem funkcjonującego przy szkole Stowarzyszenia „Spełniamy Dziecięce Marzenia”. Nad głównymi założeniami projektu oraz całą kampanią na platformie i poza nią (portale społecznościowe, maile, tradycyjne kanały) pracowały cztery osoby. Wśród nich była projektantka wnętrz, Kornelia Nalepka, dzięki której spojrzeliśmy na projekt szerzej niż tylko przez pryzmat wyremontowania pomieszczenia. To ona zachęciła nas do tego, aby pomyśleć o stołówce jako o przestrzeni do różnych aktywności.

DLACZEGO WYBRALIŚMY FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE (TZW. CROWDFUNDING)

Mogliśmy przecież znaleźć inwestorów, mogliśmy wypełniać wnioski o dotacje, mogliśmy zwrócić się do władz samorządowych. Dlaczego wybraliśmy alternatywną formę pozyskania funduszy?

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE