Pieniądze są dla Szkoły

O procesie fundraisingowym krok po kroku

Liczba konkursów grantowych adresowanych do szkół jest bardzo duża. Mimo to zdarza się, że żaden z programów dotacyjnych nie odpowiada kryteriom przyjętym przez szkołę albo upłynął termin składania wniosków lub też nie udało się szkole nawiązać wymaganego partnerstwa. W takiej sytuacji z odsieczą przychodzi fundraising.

Czym jest fundraising?

Fundraising to słowo, które oznacza zaplanowany proces pozyskiwania środków na rzecz organizacji lub inicjatyw społecznych, zatem także na cele przedsięwzięć, jakich podejmują się szkoły. Nie dotyczy wyłącznie środków finansowych, ale obejmuje także swym zasięgiem wsparcie rzeczowe, merytoryczne, sponsoring i inne zasoby. Efekty uzyskane dotychczas przez placówki, które zdecydowały się na podjęcie działań w tym zakresie, pokazują, że wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.

Dlaczego Szkoły decydują się na FUNDRAISING?

 1.  Czas
 2. Założenia merytoryczne konkursów grantowych
 3. Założenia podmiotów konkursów grantowych
 4. Inne (doświadczenie, wkład własny itp.)

Rodzaje fundraisingu

W zależności od celu, na który pozyskujemy zasoby oraz sposobu, w jaki staramy się to robić, możemy wyróżnić kilka odmian fundraisingu. Zanim placówka zdecyduje się na działanie w tym zakresie, powinna określić, w ramach którego z nich opracowuje dla siebie strategię. Podejmując decyzję, powinna uwzględnić zalety i wady każdej z metod, zestawiając je ze swoimi potrzebami.

Fundraising jest dla szkół. Kiedy po niego sięgamy?

 • Kiedy nie złożyliśmy nigdzie wniosku, a potrzebujemy środków.
 • W sytuacji, gdy nie zdążyliśmy na czas i terminarz konkursów grantowych pokazuje, że następna okazja w danym programie nadarzy się zbyt późno, abyśmy mogli zrealizować nasze potrzeby.
 • Jeśli założenia merytoryczne konkursów, które rozpatrujemy, nie wpisują się w projekt, jaki chcemy zrealizować (zatem nie możemy wnioskować o to, co jest naszym celem).
 • Kiedy nie jesteśmy podmiotem uprawnionym do wnioskowania i jeszcze nie udało nam się nawiązać odpowiednich partnerstw.
 • W przypadku, gdy nie mamy wystarczającego doświadczenia czy środków własnych, które są wymagane przez grantodawcę.
 • I najważniejsze: jeśli jako placówce zależy nam na bezpieczeństwie finansowym szkoły i chcemy zdywersyfikować źródła naszych wpływów na realizację oddolnych inicjatyw, które nie są zasilane środkami płynącymi do nas z przypisanego nam budżetu.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 35 Strona 36 Strona 37 Strona 38 Strona 39 Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (5) 2015
Na dobry początek...

Przed nami kolejny rok szkolny. Pierwsze jego tygodnie to czas wytężonej pracy, planowania, analizowania potrzeb i możliwości naszej placówki. Jest to również czas ożywienia instytucji grantodawczych, które po wakacyjnej przerwie właśnie jesienią ogłaszają ostatnie w tym roku kalendarzowym konkursy.