Pieniądze są dla Szkoły

Crowdfunding w działaniach szkoły

Fundraising daje szkołom szeroką gamę metod, z których mogą korzystać, decydując się na pozyskiwanie środków na aktualną działalność. Wśród nich są przede wszystkim dobrze znane i popularne techniki, takie jak: sponsoring, darowizny, wpłaty przez strony WWW, kwestowanie przy użyciu skarbonek, organizowanie loterii i konkursów. Warto jednak zwrócić uwagę na crowdfunding, który zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Poznajmy zatem tajniki tej metody oraz możliwości, jakie stwarza szkołom.

Fundraising a crowdfunding

Fundraising, o którym pisaliśmy w numerze 5/2015 magazynu, to zaplanowany proces pozyskiwania środków na rzecz organizacji lub inicjatyw społecznych, także na cele przedsięwzięć, jakich podejmują się szkoły. Nie dotyczy wyłącznie środków finansowych, ale obejmuje swym zasięgiem także wsparcie rzeczowe, merytoryczne, sponsoring i inne zasoby. Crowdfunding, najprościej ujmując, jest finansowaniem społecznościowym. To stosunkowo nowa metoda pozyskiwania środków na różnego rodzaju inicjatywy. Podczas gdy w Polsce jest to pojęcie dopiero (choć prężnie) rozwijające skrzydła, zagraniczne organizacje pozarządowe, szkoły, podmioty biznesowe oraz osoby indywidualne dobrze wiedzą, z czym jest związane i jak mogą z niego korzystać.

Na czym polega fenomen crowdfundingu?

W celu umożliwienia dokonywania finansowania społecznościowego stworzone zostały specjalnie dedykowane do tego celu, zarówno globalne, jak i rodzime, portale crowdfundingowe. Działają one w prosty sposób. Inicjatorzy projektów rejestrują swój pomysł w wybranym serwisie, do którego z racji, iż jest to rozwiązanie online, dostęp ma grupa odbiorców o dużym zasięgu. Opisują go przejrzyście i atrakcyjnie, po czym promują projekt wśród lokalnej społeczności. Im szersza jest skala działań promocyjnych, tym lepiej, gdyż większy będzie zasięg kampanii. Następnie każda osoba, która czuje, że idea przedsięwzięcia jest szczytna, utożsamia się z jego założeniami, może dofinansować projekt poprzez system tzw. mikropłatności. Zatem kluczem jest uzyskanie wsparcia od wielu osób dokonujących wpłat w niewielkich kwotach.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Fundusze na międzynarodową współpracę młodzieży

Do nowego roku kalendarzowego pozostały tylko dwa miesiące. To dobry czas, aby przyjrzeć się działalności naszej placówki z innej perspektywy i zaplanować nowe wydatki z nowego budżetu, który często nie pokrywa wszystkich obszarów naszej działalności.