Autor

Nauczyciel historii, dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach od 1999 roku. Jako dyrektor potrafi tworzyć ciepłą i twórczą atmosferę szkoły poprzez aktywizowanie środowiska lokalnego oraz współpracę z rodzicami. Świadectwem realizacji misji szkoły są uczniowie i absolwenci aktywni w różnych dziedzinach życia. Wizytówką twórczego podejścia do edukacji są uczniowie z tytułem Honorowej Odznaki Gimnazjalisty, wyróżnieni Nagrodą Serca oraz laureaci wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. „Moje gimnazjum to wyjątkowe miejsce, w którym w przyjazny sposób realizują swoje role społeczne: uczniowie, nauczyciele i rodzice” – mówi Wojciech Mik.

Artykuły