Autor

Koordynatorka projektów „Przedsiębiorcze dzieci” w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Związana z Partnerstwem na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Polonistka, recenzentka, miłośniczka literatury i ilustracji dla dzieci. Fundacja Rozwoju Dzieci inspiruje dorosłych do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał. Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową. Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.

Artykuły