Autor

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy przy funduszach unijnych w ramach EFS oraz w instytucji pośredniczącej przy kontroli projektów POKL realizowanych w szkołach. Zarządzał projektami unijnymi, które dotyczyły wsparcia przedszkoli, szkół podstawowych, studiów wyższych i studiów podyplomowych. Ukończył liczne szkolenia dotyczące rozliczania i kontroli funduszy unijnych z dziedziny pomocy publicznej.

Artykuły