Autor

Jest specjalistą w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w Centrum PISOP. Absolwent Szkoły Trenerów Modelu Współpracy. Autor licznych informacji na temat inicjatyw społecznych realizowanych w Wielkopolsce.

Artykuły