Autor

Autor jest długoletnim nauczycielem fizyki, matematyki i technologii informacyjnych w Zespole Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu, uczy w zespole od czasu utworzenia gimnazjów, tj. od 1998 roku. Wcześniej uczył w szkołach podstawowych w Porębie Wielkiej, Podobinie, Kasinie Wielkiej. Jest również nauczycielem fizyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej i w Liceum dla dorosłych w Rabce Zdroju. W latach 1990-1994 był Wójtem Gminy Niedźwiedź oraz informatykiem w Urzędzie Gminy Niedźwiedż w latach 1998-2004. Brał udział w tygodniowych kursach zagranicznych: z radioastronomii w Portugalii, astronomicznym na Sorbonie Paryskiej, na Uniwersytecie w Leiden w Holandii (ESA), z robotyki kosmicznej w Redu w Belgii (ESA), z wykorzystania Moodle w nauczaniu matematyki i fizyki w Benidorm, Hiszpania, astronomicznym w Cascais w Portugalii oraz w tygodniowej międzynarodowej konferencji przyjaciół astronomii w nauczaniu (Astronomy Education Alliance Meeting 2014) w Estoril w Portugalii.

Artykuły