Autor

Nauczyciel geografii i edukacji regionalnej w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach -Dziedzicach. Autorka wielokrotnie nagradzanego grantami projektu „Arboretum Inspiruje”. Prowadzone przez nią działania zostały nagrodzone przez WFOŚiGW tytułem Eko Aktywni 2014. W swojej szkole odpowiada za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz promocję szkoły. Koordynator i realizator wielu projektów edukacyjnych. Pozyskała dofinansowania w ramach konkursów: „Szkoły dla Przyrody”, BZWBK – Bank Ambitnej Młodzieży, „Po Stronie Natury” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Współpracuje z Fundacją Nasza Ziemia, Nadleśnictwem Bielsko, Śląskim Ogrodem Botanicznym. Praca z młodzieżą to dla niej radość i satysfakcja. Przekazuje uczniom nie tylko wiedzę, ale i radość działania.

Artykuły