Autor

Jest doradcą w Centrum PISOP w zakresie tworzenia i rozliczania projektów, wypełniania wniosków, kwalifikowalności kosztów, sprawozdawczości, pomocy w identyfikacji źródeł finansowania, tworzeniu lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych funduszy krajowych. Członkini Komisji Oceny Projektów w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – w konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, Priorytet I oraz konkursach ogłaszanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Artykuły