Autor

Project Manager & FundraiserDepartament Projektów Europejskich Concordia Design Odbył liczne kursy i szkolenia w zakresie aplikowania o środki z funduszy europejskich. Bogate doświadczenie zdobył we współpracy z najlepszymi zespołami badawczymi Politechniki Poznańskiej. Współpracował przy realizacji jednego z największych projektów w dziedzinie bezpieczeństwa dotowanego przez Komisję Europejską – INDECT 218086. Aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizacji projektu, począwszy od wyszukania źródła finansowania, poprzez etap wnioskowania, negocjacje ze sponsorami projektów, realizację merytoryczną i administracyjną aż po audyt i kontrolę.

Artykuły