Autor

Ekspertka ds. komunikowania w Stowarzyszeniu Centrum PISOP. W latach 2014-2015 ekspertka merytoryczna Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Członkini Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w latach 2008- 2011) oraz Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Artykuły