Autor

Nauczycielka wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu z 22-letnim stażem pracy. Przez pierwsze 12 lat uczyła w Szkole Podstawowej w Gruszczycach. W 2016 r. nominowana do tytułu „Nauczyciel Roku”. Wyróżniona licznymi nagrodami dyrektora i prestiżową statuetką „Sieradzki wolontariusz roku 2016”. Twórczyni autorskich programów „Rodzice bliżej szkoły”, „Ćwiczenia adaptacyjno-integracyjne z zastosowaniem technik myślenia twórczego” oraz innowacji pedagogicznych, takich jak „Nowoczesne technologie na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości”, „Być przedsiębiorczym – Szkolne miniprzedsiębiorstwo”, „Transfer, Share and Communicate”. Koordynatorka szkolnego wolontariatu i zespołu do spraw promocji szkoły. Jest współautorką publikacji „Zajęcia integrujące wiedzę z różnych dziedzin”. Jej pasją jest eTwinning i nowoczesne technologie.

Artykuły