Autor

jest prezeską zarządu Centrum PISOP, ekspertką ds. zarządzania organizacją pozarządową. Redaktor naczelna i współautorka publikacji, m.in.: „Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”, „Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium”, „Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym”, „Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?”. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków, partnerskiej współpracy, ewaluacji, zarządzania organizacją. Przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkini Zarządu Sieci SPLOT oraz Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Artykuły