Autor

Jest ekonomistką, ekspertką w zakresie działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych. Współautorka publikacji Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej. Współpracowała też przy tworzeniu publikacji Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadząca działalność gospodarczą? Autorka artykułów dotyczących ewaluacji, ekonomii społecznej, zarządzania organizacją (w tym kadrą), inicjatyw lokalnych, wolontariatu. Od kilku lat nadzoruje działalność gospodarczą Centrum PISOP.

Artykuły