Autor

Dyrektor ZSS w Słupi pod Kępnem, członek Zarządu Stowarzyszenia Apertus Facebook: @zss.slupia

Artykuły