Autor

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Od ponad 16 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na lata 2007-2013. Uczestniczy w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014- 2020. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i szkoleń.

Artykuły