Autor

Członkini zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, gdzie pełni funkcję trenera, koordynatora i doradcy dla podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu fundraisingu. Jest autorką artykułów dotyczących ekonomii społecznej, fundraisingu, ewaluacji, inicjatyw lokalnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na działalność organizacji pozarządowych.

Artykuły