Autor

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie. Ambasador programu eTwinning. Absolwentka Inkubatora Animacji Kultury i programu Wolontariusz Kultury w Lublinie. Zainteresowana historią książki, propagowaniem czytelnictwa oraz zastosowaniem cyfrowych technologii w edukacji. Współpracuje z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi. Jako ambasador eTwinning prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli na temat programu współpracy szkół z wykorzystaniem ICT. Brała udział w konferencjach i warsztatach międzynarodowych w Polsce i za granicą, m.in. w Budapeszcie, Berlinie, Guimaraies. Realizowała projekty międzynarodowe w ramach eTwinning i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zdobyła I miejsce w Polsce w konkursie „Jestem SMART” w 2015 roku. Inicjatorka projektów społeczno-kulturalnych „Zręczny Wrotków” i „Świat nas wabi kolorami” w Lublinie. Autorka publikacji edukacyjnych w czasopismach ogólnopolskich, blogerka. Lublin i podróże to jej pasje. Hobbystycznie zajmuje się fotografią i rękodziełem.

Artykuły