wrzesień - październik | 5 (17) 2017

Piszemy wniosek do fundacji korporacyjnych

Joanna Walentynowicz, PMP®


Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

Jak zapewne Państwo zauważyli, od kilku wydań staramy się w praktyczny sposób przybliżać wybrane fundacje korporacyjne. Na warsztat wzięliśmy zwłaszcza trzy: Fundację Tauron, Fundację Enea oraz Fundację Pekao SA im. dra Mariana Kantona. Pokazywaliśmy już, jak przejść całą drogę tworzenia wniosku, począwszy od koncepcji, przez jej dostosowanie do wymogów konkretnej fundacji, aż do wypełnienia samego formularza. Tym razem mamy dla Państwa kolejne praktyczne rozwiązanie. Przygotowaliśmy przykładowy wzór wniosku, który może stać się inspiracją, by pozyskać środki na zajęcia dodatkowe, wyposażenie sal czy inne potrzeby w Państwa placówce.

KILKA SŁÓW O NASZYCH ZAŁOŻENIACH

Zaproponowany wniosek został napisany z myślą o trzech wymienionych fundacjach: Enea, Tauron oraz Pekao SA, nie jest on jednak zbudowany na podstawie konkretnego formularza wniosku. Jak zapewne Państwo pamiętają, ww. fundacje różnią się, jeśli chodzi o podejście do formularzy. Każdy z nich jest nieco inny, a Fundacja Tauron w ogóle go nie narzuca, wskazując tylko najważniejsze zagadnienia do opisania. Pisząc wniosek, postanowiliśmy sformułować go tak, by zawierał rozwinięcie wszystkich zagadnień oczekiwanych przez analizowane fundacje.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży