styczeń - luty | 1 (19) 2018

Czarno na białym. Recenzja wniosku do programu Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji BZ WBK

Joanna Walentynowicz, PMP®


Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

Tym razem w rubryce „Czarno na białym” chcielibyśmy zaprezentować Państwu wniosek złożony przez placówkę oświatową w ramach konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji BZ WBK. Przyjrzymy się wersji wniosku przygotowanej przez wnioskodawcę, a następnie zaprezentujemy wersję po „metamorfozie” przygotowaną przez nas. Liczymy na to, że zaproponowana zmiana będzie dla Państwa inspiracją do poprawiania własnych formularzy i uczenia się właściwego sposobu prezentacji projektów.

PRZEDMIOT RECENZJI

Przyglądamy się dziś wnioskowi pt. „EKONOMIA W EKONOMIKU – projekt w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrówce”. Wniosek został przygotowany pod kątem konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji BZ WBK.

PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

 • W artykule odnosimy się jedynie do pól opisowych formularza wniosku – nie skupiamy się na części prezentującej dane wnioskodawcy.
 • Wszystkie dane dotyczące wnioskodawcy zostały zmienione – są fikcyjne.
 •  Nie zamieszczamy tu całego wniosku, skupiamy się na jego najważniejszych fragmentach.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Styczeń-Luty | NR 1(19) 2018

Poznajmy duńską Fundację VELUX

To mało znane źródło funduszy od kilku lat przekazuje granty polskim organizacjom. Warto zwrócić uwagę na tę Fundację ponieważ proces aplikowania jest w niej wyjątkowo prosty, zaś sama fundacja jest gotowa udzielić wysokich grantów. Dla Polski Velux przewiduje głównie dwie możliwości pozyskiwania środków: konkursy grantowe ogłaszane okazjonalnie, z określoną problematyką projektów - najczęściej wokół grup defaworyzowanych oraz stałe dotacje na projekty społeczne.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży