marzec - kwiecień | 2 (14) 2017

Czarno na białym, czyli co jest nie tak we wniosku

Joanna Walentynowicz, PMP®


Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

Maciej Pilc


Od ponad 10 lat zajmuje się finansami funduszy europejskich w grupie Wyższych Szkół Bankowych. Jest twórcą kilku aplikacji wspomagających zarządzanie projektami. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych oraz szkolenia w zakresie finansów projektów europejskich. Jest współautorem projektów o wartości przekraczającej 800 mln złotych.

Dzisiejszym artykułem chcemy zainicjować nową rubrykę, dzięki której będą mogli państwo poznać błędy w napisanych przez państwa formularzach aplikacyjnych. Przesłane do nas wnioski zostaną poddane ocenie specjalistów, w tym ekspertów je oceniających, oraz praktyków pozyskiwania funduszy z różnych źródeł. Praca na realnych, wypełnionych przez państwa formularzach będzie najlepszym możliwym studium przypadku – pozwoli to z jednej strony poznać dobre praktyki innych placówek oświatowych, a z drugiej – uczyć się na ich błędach. Dziś zmierzymy się z formularzem wniosku unijnego składanego na tzw. projekt „miękki”, a zatem współfinansowany z EFS. Zaczynamy!

PRZEDMIOT RECENZJI
Przyglądamy się dziś wnioskowi napisanemu przez placówkę oświatową zlokalizowaną na terenie województwa śląskiego. Wniosek został złożony do RPO Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w lipcu 2015 r. Nie pozyskał on dofinansowania z uwagi na niewystarczającą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20  Strona 21

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży