lipiec - sierpień | 4 (10) 2016

Skąd pieniądze w trzecim kwartale 2016 roku?

Aleksandra Powalska-Mugaj


Aktualny terminarz naborów dostępny w strefie PREMIUM.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 7  Strona 8  Strona 9

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Szukamy funduszy KATARZYNA PRZYBYSZ Wrzesień-Październik | NR 4(10) 2016

Gdzie są pieniądze na SPORT w szkole?

Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest oczywista. Wprawdzie lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych zachęcają uczniów do aktywności, jednak stopień zaangażowania w nie dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od atrakcyjności i różnorodności tych zajęć. A gdyby tak szkoła mogła pozyskać środki na szeroko rozumianą działalność sportową?

Fundusze pod lupą JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Wrzesień-Październik | NR 4(10) 2016

Sport, szkolenia nauczycieli i TIK – czy są na to środki w funduszach strukturalnych?

Choć każdy z tych obszarów znacząco różni się od siebie, to możliwość pozyskania środków na ich realizację znajdziemy w tym samym źródle finansowania. Chodzi o Regionalne Programy Operacyjne (RPO), które – choć są odrębnymi programami dla poszczególnych województw – mają bardzo podobny układ i zasady. Spójrzmy dziś na RPO pod kątem możliwości sfinansowania edukacji sportowej uczniów, szkoleń nauczycieli oraz zakupu nowoczesnych technologii i rozwijania umiejętności z nich korzystania.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży