Terminarz naborów

Terminarz naborów

Przypominamy o zbliżających się terminach składania aplikacji o granty fundacji krajowych, granty zagraniczne, środki z Programu Erasmus+ oraz inne fundusze unijne.

Terminarz naborów styczeń - luty | 1 (19) 2018

Unijny budżet jest również dla nas

Wzorem roku ubiegłego opracowaliśmy dla Państwa terminarz naborów na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić okresu przyjmowania wniosków, a wcześniej – przygotować założenia projektu, by przedyskutować je z organem prowadzącym. Dla przypomnienia: EFS umożliwia sfinansowanie projektów, w których komponentami są zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla kadry, a EFRR pozwala na inwestycje w infrastrukturę. Szczegółów zawsze musimy szukać najpierw w harmonogramach, a później w tzw. szopach, czyli uszczegółowieniach konkursów. Są one zamieszczane na stronach WWW, które podajemy w artykule.

 

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:


Skąd pieniądze w IV kwartale 2017 r.?

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Terminarz naborów maj - czerwiec | 3 (15) 2017

Skąd pieniądze w II kwartale 2017?

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Terminarz naborów styczeń - luty | 1 (13) 2017

Joanna Walentynowicz, PMP®


Harmonogram konkursów dla oświaty w ramach funduszy strukturalnych w roku 2017

W roku 2017 – podobnie jak w poprzednich latach obecnej perspektywy finansowej UE – bezpośrednie konkursy dla oświaty znajdziemy w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Pewne szanse (choć już nie w formie bezpośrednich konkursów) płyną także z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Przyjrzymy się dzisiaj, jakie szanse stworzą fundusze strukturalne dla placówek oświatowych w roku 2017.

Terminarz naborów styczeń - luty | 1 (13) 2017

Skąd pieniądze w I kwartale 2017 ?


Skąd pieniądze na koniec roku 2016?

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży