kwiecień - maj | 2 (20) 2018

„Szybkie granty” Stały nabór wniosków do Funduszu Obywatelskiego

Szybkie granty z założenia są niewielkie – do 3 tys. zł – i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. Temat musi zawierać się w co najmniej jednym z czterech obszarów: ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

Fundusz Obywatelski prowadzi nabór ciągły, ponieważ finansowane przez niego inicjatywy powinny:

  1. być podejmowane w sytuacji, gdy interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli,
  2. wspierać zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,
  3. być realizowane do 3 miesięcy od podpisania umowy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SZYBKI GRANT?

Do zgłaszania inicjatyw uprawnione są zarejestrowane w Polsce:

  1. fundacje,
  2. stowarzyszenia,
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Fundusz wspiera tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych „Jedność w różnorodności” z września 2017 r.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 18  Strona 19

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MAŁGORZATA KASPERCZAKOWA Marzec-Kwiecień | NR 2(20) 2018

Granty na aktywne wakacje

Choć dopiero niedawno rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, wiemy dobrze, że czas w szkole mija szybko i wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Znam wielu dyrektorów i nauczycieli, którzy wcale nie chcą zamykać na ten czas swoich szkół – zdecydowanie bardziej woleliby zorganizować jakieś formy wypoczynku dla uczniów. Skąd jednak pozyskać na to środki? Zapewniam Państwa, że jeśli tylko znajdą się chęci, to znajdą się również finanse!

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży