wrzesień - październik | 5 (17) 2017

Program Erasmus+ dla szkół i przedszkoli oraz organizacji pozarządowych

I. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe

AKCJA 1. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

  1. Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
  2. Pracownicy placówki mają możliwość poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli osiągnąć główny cel projektu, jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wrzesień-Październik | NR 5(17) 2017

Edukacja ekonomiczna z Narodowym Bankiem Polskim

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. O grant na ten cel w maksymalnej wysokości 30 tys. zł można ubiegać się w dowolnym momencie roku szkolnego. Należy skorzystać z formularza udostępnionego na stronie www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp. Zachęcamy zatem przedszkola i szkoły oraz organizacje pozarządowe do zadbania o edukację w tym zakresie – od przedszkolaka do studenciaka.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży