styczeń - luty | 1 (19) 2018

Poznajmy duńską Fundację VELUX

Joanna Walentynowicz, PMP®


Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

To mało znane źródło funduszy od kilku lat przekazuje granty polskim organizacjom. Warto zwrócić uwagę na tę Fundację ponieważ proces aplikowania jest w niej wyjątkowo prosty, zaś sama fundacja jest gotowa udzielić wysokich grantów. Dla Polski Velux przewiduje głównie dwie możliwości pozyskiwania środków: konkursy grantowe ogłaszane okazjonalnie, z określoną problematyką projektów - najczęściej wokół grup defaworyzowanych oraz stałe dotacje na projekty społeczne.

O FUNDACJACH VELUX

FUNDACJE VELUX tworzą dwie odrębne organizacje non profit, będące korporacyjnymi fundacjami dobroczynnymi: VILLUM FOUNDEN i VELUX FOUNDEN. Obie mają swoje siedziby w Danii.

Zostały powołane do życia przez założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Grupy VKR.

W obszarze działania Fundacji są cele naukowe, środowiskowe, społeczne i kulturalne. Co ważne, obie fundacje finansują również projekty realizowane w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat przekazały polskim organizacjom ponad 100 mln zł na projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Styczeń-Luty | NR 1(19) 2018

Co nowego o FIO 2018?

Przedstawiamy kilka nowych informacji, które udało nam się uzyskać w związku ze zmianą instytucji zarządzającej programem. Dotychczas funkcję tę pełnił Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa PiPS, ale konkurs 2018 ma już obsługiwać, powołany we wrześniu 2017 roku, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży