styczeń - luty | 1 (1) 2015

Pieniądze jak z banku…

Katarzyna Przybysz


Wykładowca przedmiotu „Krajowe źródła pozyskiwania funduszy” w programie studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem w placówce oświatowej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych dofinansowanych z różnych źródeł, m.in.: Fundacji Grupy TP/Fundacji Orange, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kuratorium Oświaty oraz Unii Europejskiej w ramach EFS. Prelegent konferencji, edukator i doradca w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla edukacji. Nauczyciel biologii i chemii z kilkunastoletnim stażem, członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SUPERBELFRZY.RP. Praktyk i pracoholik.

W poszukiwaniu funduszy na realizację naszych przedsięwzięć możemy się posiłkować różnymi źródłami. Poza subwencją oświatową istnieje szereg możliwości pozyskania dodatkowych środków wspierających funkcjonowanie szkół i przedszkoli. Wychodząc naprzeciw potrzebom dyrektorów placówek oświatowych każdego poziomu edukacyjnego, rozpoczynamy cykl artykułów prezentujących aktualne konkursy grantowe i grantodawców z całego kraju. W każdym numerze będziemy przybliżać zasady przyznawania dotacji i udziału w programach grantowych kolejnych organizacji, które oferują pomoc dla szkół.

Z długiej listy instytucji wybraliśmy te, do których wnioski można składać na bieżąco oraz których konkursy będą ogłaszane w pierwszych miesiącach roku 2015. Jako pierwsze prezentujemy:

  • mFundację,
  • Fundację Banku Zachodniego WBK,
  • Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Programy mFundacji

mFundacja jest wyrazem zaangażowania społecznego mBanku. Funkcjonuje od 1994 r., jeszcze jako fundacja BRE Banku, i może poszczycić się jednym z najdłuższych staży w zakresie takiej działalności. Zgodnie z przyjętą strategią „m jak matematyka”, w latach 2014–2016 fundacja stawia na edukację matematyczną, organizując programy grantowe „mPotęga”, udzielając dotacji oraz fundując stypendia „Mistrzowie matematyki”.

O wsparcie swoich pomysłów do fundacji mogą wnioskować organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe, a także grupy nieformalne (tylko w programie grantowym).

Zamieszczona obok fiszka odnosi się do zasad organizacji programu grantowego „mPotęga”, jednak warto zatrzymać się chwilę nad dotacjami udzielanymi przez tę fundację. Pomiędzy dotacją a programem grantowym istnieje zasadnicza różnica, którą wyraźnie podkreśla mFundacja.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży