lipiec - sierpień | 4 (10) 2016

Gdzie są pieniądze na SPORT w szkole?

Katarzyna Przybysz


Wykładowca przedmiotu „Krajowe źródła pozyskiwania funduszy” w programie studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem w placówce oświatowej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych dofinansowanych z różnych źródeł, m.in.: Fundacji Grupy TP/Fundacji Orange, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kuratorium Oświaty oraz Unii Europejskiej w ramach EFS. Prelegent konferencji, edukator i doradca w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla edukacji. Nauczyciel biologii i chemii z kilkunastoletnim stażem, członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SUPERBELFRZY.RP. Praktyk i pracoholik.

Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest oczywista. Wprawdzie lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych zachęcają uczniów do aktywności, jednak stopień zaangażowania w nie dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od atrakcyjności i różnorodności tych zajęć. A gdyby tak szkoła mogła pozyskać środki na szeroko rozumianą działalność sportową?

Szukając grantów na projekty o tematyce sportowej, ze smutkiem trzeba stwierdzić, że niewiele jest źródeł, dla których sport to jedyny dotowany obszar. W większości programów edukacja sportowa to jeden z kilku priorytetów, na które grantodawca przeznacza dofinansowanie. Przyjrzyjmy się bliżej tym programom: ƒƒ

 • „Młody Obywatel na sportowo”, ƒƒ
 • „Bank Dziecięcych Uśmiechów”,
 • ƒƒ Fundacja PGE „Energia z serca”,
 • ƒƒ „Aktywni w Regionie”.

„Młody Obywatel na sportowo” Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młody Obywatel to ogólnopolski program, któremu przyświecają następujące cele:

 • wprowadzanie tematyki działań w społeczności lokalnej do szkół gimnazjalnych i innych organizacji pracujących z młodzieżą, ƒƒ
 • podniesienie jakości gimnazjalnych projektów edukacyjnych,
 • ƒƒwsparcie młodych ludzi w podejmowaniu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
 • ƒƒwyposażenie opiekunów w wiedzę i umiejętności przydatne do odpowiedniego wspierania działań lokalnych podejmowanych przez grupy młodzieżowe.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Fundusze pod lupą JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Wrzesień-Październik | NR 4(10) 2016

Sport, szkolenia nauczycieli i TIK – czy są na to środki w funduszach strukturalnych?

Choć każdy z tych obszarów znacząco różni się od siebie, to możliwość pozyskania środków na ich realizację znajdziemy w tym samym źródle finansowania. Chodzi o Regionalne Programy Operacyjne (RPO), które – choć są odrębnymi programami dla poszczególnych województw – mają bardzo podobny układ i zasady. Spójrzmy dziś na RPO pod kątem możliwości sfinansowania edukacji sportowej uczniów, szkoleń nauczycieli oraz zakupu nowoczesnych technologii i rozwijania umiejętności z nich korzystania.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży