listopad - grudzień | 6 (12) 2016

Fundusz Małych Grantów

Aleksandra Powalska-Mugaj


ORGANIZATOR KONKURSU

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW

  • placówki oświatowe
  • fundacje i stowarzyszenia
  • inne jednostki typu non profit

TEMATYKA PROJEKTÓW
Promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc potencjalnym beneficjentom w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym

NA CO SZKOŁA MOŻE PRZEZNACZYĆ POZYSKANE FUNDUSZE
Pozyskane środki można przeznaczyć na pokrycie kosztów działań ściśle związanych z realizacją projektu. Warunkiem ich zakwalifikowania jest poniesienie kosztów w trakcie trwania projektu. Grantodawca nie pokrywa kosztów zakupu środków trwałych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 5

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży