wrzesień - październik | 5 (17) 2017

Edukacja ekonomiczna z Narodowym Bankiem Polskim

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. O grant na ten cel w maksymalnej wysokości 30 tys. zł można ubiegać się w dowolnym momencie roku szkolnego. Należy skorzystać z formularza udostępnionego na stronie www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp. Zachęcamy zatem przedszkola i szkoły oraz organizacje pozarządowe do zadbania o edukację w tym zakresie – od przedszkolaka do studenciaka.

CELAMI DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ NBP SĄ SZCZEGÓLNIE:

  • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
  • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
  • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
  •  upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
  • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
  • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 10  Strona 11

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży