maj - czerwiec | 3 (15) 2017

Dotacje Fundacji Tauron

FUNDATOR: Fundacja TAURON

Celem Fundacji TAURON jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy i organizacji wolontariatu. Jest to fundacja korporacyjna, działająca w oparciu o pozyskane środki oraz działania dobroczynne pracowników, podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego.

TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW

Fundacja wspiera projekty rzecz dobra publicznego m.in. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki m.in. poprzez:

  • udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania,
  • udzielanie wsparcia programom wyrównującym szanse edukacyjne,
  • finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych,
  • udzielanie wsparcia programom promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
  • tworzenie programów stypendialnych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW

  • Przedszkola
  • Szkoły
  • Fundacje i stowarzyszenia przy ww. placówkach oświatowych

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 5  Strona 6

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Maj-Czerwiec | NR 3(15) 2017

Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży