maj - czerwiec | 3 (15) 2017

Fundacji Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

FUNDATOR:

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

O FUNDATORZE:

Cele Fundacji określne w Statucie obejmują wspieranie działań m.in. w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, realizację przedsięwzięć dydaktycznych szkół wszystkich typów, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury i sportu.

TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW

 • Fundacja wspiera projekty m.in. w zakresie edukacji m.in. poprzez dofinansowanie/współfinansowanie:
 • wyposażenia szkół, przedszkoli i bibliotek,
 • dożywiania dzieci i zakupu pomocy szkolnych,
 • stypendiów dla uczniów,
 • projektów dotyczących kultury, pielęgnowania dziedzictwa narodowego, ekologii,
 • działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW

 • Przedszkola
 • Szkoły
 • Fundacje i stowarzyszenia przy ww. placówkach oświatowych

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4 Strona 5

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Maj-Czerwiec | NR 3(15) 2017

Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.

Maj-Czerwiec | NR 3(15) 2017

Dotacje Fundacji Tauron

FUNDATOR: Fundacja TAURON

Celem Fundacji TAURON jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy i organizacji wolontariatu. Jest to fundacja korporacyjna, działająca w oparciu o pozyskane środki oraz działania dobroczynne pracowników, podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży