styczeń - luty | 1 (19) 2018

Co nowego o FIO 2018?

Joanna Walentynowicz, PMP®


Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

Przedstawiamy kilka nowych informacji, które udało nam się uzyskać w związku ze zmianą instytucji zarządzającej programem. Dotychczas funkcję tę pełnił Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa PiPS, ale konkurs 2018 ma już obsługiwać, powołany we wrześniu 2017 roku, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jest jeszcze wiele niewiadomych, ale podczas posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, które odbyło się w pierwszych dniach grudnia 2017 roku, padły nieco bardziej konkretne informacje dotyczące planowanego na rok 2018 konkursu. Co zatem już wiadomo?

Po pierwsze, konkurs zostanie najprawdopodobniej uruchomiony pod koniec pierwszego kwartału roku 2018, a rozstrzygnięty w maju 2018. Dzięki temu uda się rozpocząć realizację projektów FIO pod koniec pierwszej połowy roku 2018 – tym samym planowana na rok 2018 alokacja środków jednak będzie mogła być wykorzystana przez organizacje pozarządowe (wydaje się zatem, że nie grozi nam roczny „przestój” programu).

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Styczeń-Luty | NR 1(19) 2018

Poznajmy duńską Fundację VELUX

To mało znane źródło funduszy od kilku lat przekazuje granty polskim organizacjom. Warto zwrócić uwagę na tę Fundację ponieważ proces aplikowania jest w niej wyjątkowo prosty, zaś sama fundacja jest gotowa udzielić wysokich grantów. Dla Polski Velux przewiduje głównie dwie możliwości pozyskiwania środków: konkursy grantowe ogłaszane okazjonalnie, z określoną problematyką projektów - najczęściej wokół grup defaworyzowanych oraz stałe dotacje na projekty społeczne.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży