Szukamy funduszy

Szukamy funduszy

Wybieramy najlepsze granty, znajdujemy różnorodne źródła dotacji, informacje opracowujemy w formie przejrzystych zestawień w układzie: nazwa programu grantowego/dotacyjnego, kto może skorzystać ze środków, cele, na które można przeznaczyć pozyskane środki, maksymalna wysokość dotacji, opis procedury składania wniosku, dokumentacja i niezbędne formalności, tematyka projektów

dr Małgorzata Kasperczakowa


Granty na aktywne wakacje

Choć dopiero niedawno rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, wiemy dobrze, że czas w szkole mija szybko i wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Znam wielu dyrektorów i nauczycieli, którzy wcale nie chcą zamykać na ten czas swoich szkół – zdecydowanie bardziej woleliby zorganizować jakieś formy wypoczynku dla uczniów. Skąd jednak pozyskać na to środki? Zapewniam Państwa, że jeśli tylko znajdą się chęci, to znajdą się również finanse!

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:


Remont stołówek w czasie wakacji

Organizator konkursu skierowanego do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Polski dąży do poprawy warunków wydawania posiłków w szkolnych stołówkach.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:


PAJACYK. Dożywianie w okresie wakacji letnich

Beneficjentami programu prowadzonego przez Polską Akcję Humanitarną są dzieci i młodzież do 18 . roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn oraz organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego. Program realizowany jest za pośrednictwem organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:


Na 100-lecie niepodległości „Ojczyzna wokół nas”

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza dotychczasowych beneficjentów programu „Równać szanse” do udziału w specjalnym konkursie, którego celem jest wsparcie projektów młodzieży służących uczczeniu stulecia niepodległości Polski.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:


Infrastruktura z Kulczyk Foundation

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Pierwszy nabór w 2018 r. trwa do 30 czerwca

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:


Stypendia z Fundacją „Przyjaciółka”

Fundacja przyznaje stypendia przede wszystkim dzieciom, które wychowują się w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Jest to pomoc przyznawana za wysokie osiągnięcia w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:


„Szybkie granty” Stały nabór wniosków do Funduszu Obywatelskiego

Szybkie granty z założenia są niewielkie – do 3 tys. zł – i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. Temat musi zawierać się w co najmniej jednym z czterech obszarów: ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:


Skąd pieniądze na sport? O konkursach, grantach i nie tylko

Szkoły, szkolne kluby sportowe, a nawet indywidualni trenerzy – wszyscy mogą sięgać po dodatkowe środki na sport. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. W artykule przedstawiamy 9 programów, z których można finansować budowę boisk, zakupy sprzętu sportowego oraz organizację zawodów i turniejów sportowych.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Joanna Walentynowicz, PMP®


Poznajmy duńską Fundację VELUX

To mało znane źródło funduszy od kilku lat przekazuje granty polskim organizacjom. Warto zwrócić uwagę na tę Fundację ponieważ proces aplikowania jest w niej wyjątkowo prosty, zaś sama fundacja jest gotowa udzielić wysokich grantów. Dla Polski Velux przewiduje głównie dwie możliwości pozyskiwania środków: konkursy grantowe ogłaszane okazjonalnie, z określoną problematyką projektów - najczęściej wokół grup defaworyzowanych oraz stałe dotacje na projekty społeczne.

Joanna Walentynowicz, PMP®


Co nowego o FIO 2018?

Przedstawiamy kilka nowych informacji, które udało nam się uzyskać w związku ze zmianą instytucji zarządzającej programem. Dotychczas funkcję tę pełnił Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa PiPS, ale konkurs 2018 ma już obsługiwać, powołany we wrześniu 2017 roku, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży