PRzykład sprawdzania dostepu do pliku

 1. Kulczyk Foundation - główne informacje (430) ZAMKNIETE
 2. Kulczyk Foundation formularz (431) ZAMKNIETE
 3. Kulczyk Foundation - regulamin konkursu grantowego 2018 (432) ZAMKNIETE
 4. Równać szansę - Formularz wniosku 100-lecie (433) ZAMKNIETE
 5. Równać szansę - Zasady Konkursu 100-lecie (435) ZAMKNIETE
 6. REGULAMIN Pajacyk - Zasady programu dożywiania WAKACJE 2018 (436) ZAMKNIETE
 7. Extrastołówki Regulamin (437) ZAMKNIETE
 8. Fundacja Przyjaciółka - wytyczne do regulaminu (438) ZAMKNIETE
 9. Fundacja Przyjaciółka regulamin komisji (439) ZAMKNIETE
 10. Fundacja Przyjaciółka regulamin stypendialny gimnazjum 2017 (440) ZAMKNIETE
 11. Fundacja Przyjaciółka - wniosek stypendialny gimnazjalny (441) ZAMKNIETE
 12. Fundacja Przyjaciółka - wniosek stypendialny ponadgimnazjalny (442) ZAMKNIETE
 13. Fundacja Przyjaciółka - wytyczne do regulaminu ponadgimnazjalne (443) ZAMKNIETE
 14. Fundusz Obywatelski Wniosek (444) ZAMKNIETE
 15. Aktywna tablica, dyrektor szkoły - sprawozdanie z realizacji programu (445) ZAMKNIETE
 16. Aktywna tablica, organ prowadzący - sprawozdanie z realizacji programu (446) ZAMKNIETE
 17. Aktywna tablica uchwała (447) ZAMKNIETE
 18. Aktywna tablica, wniosek dyrektora szkoły o udział w programie (448) ZAMKNIETE
 19. Aktywna tablica, wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego (449) ZAMKNIETE
 20. Młodzież skuteczna w działaniu Regulamin (450) ZAMKNIETE
 21. Podwórko NIVEA regulamin zgłoszeń (451) ZAMKNIETE
 22. Fundacja PEKAO SA Statut (452) ZAMKNIETE
 23. Fundacja PEKAO SA Wymogi dotyczące wnioskowania (453) ZAMKNIETE
 24. Fundacja PERN raport (454) ZAMKNIETE
 25. Fundacja PERN Statut (455) ZAMKNIETE
 26. Fundacja PERN wniosek o wsparcie (456) ZAMKNIETE
 27. Fundacja PERN wzór umowy darowizna finansowa (457) ZAMKNIETE
 28. Fundacja PGE Formularz rozliczenia (458) ZAMKNIETE
 29. Fundacja PGE regulamin udzielania darowizn osobom prawnym (459) ZAMKNIETE
 30. Fundacja PGE Statut (460) ZAMKNIETE
 31. Fundacja PGE Wniosek o udzielenie darowizny Fundacja PGE (461) ZAMKNIETE
 32. Fundacja PZU Regulamin pozakonkursowy 20.12.2017 (462) ZAMKNIETE
 33. Fundacja PZU STATUT (463) ZAMKNIETE
 34. Przewodnik po programie Erasmus+ 2018 (392) ZAMKNIETE
 35. Regulamin programu Sport wszystkich Dzieci (393) ZAMKNIETE
 36. Regulamin programu Szkolny Klub Sportowy (394) ZAMKNIETE
 37. Regulamin Banku Młodych Mistrzów Sportu (395) ZAMKNIETE
 38. Formularz zgłoszeniowy w konkursie Kolorowe Boiska (396) ZAMKNIETE
 39. Kwestionariusz dla Beneficjenta przed wizytą monitorującą (397) ZAMKNIETE
 40. Statut organizacji pożytku publicznego (398) ZAMKNIETE
 41. Procedurę uzyskania statusu OPP (399) ZAMKNIETE
 42. Regulamin konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy (400) ZAMKNIETE
 43. Formularz wniosku Uniwersytet Młodego Odkrywcy (401) ZAMKNIETE
 44. Umowa finansowa Uniwersytet Młodego Odkrywcy (402) ZAMKNIETE
 45. Umowa finansowa – kwoty ryczałtowe Uniwersytet Młodego Odkrywcy (403) ZAMKNIETE
 46. Wykaz instytucji uprawnionych do wnioskowania w KA1 Edukacja Szkolna (404) ZAMKNIETE
 47. Wzór wniosku 1 – Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (405) ZAMKNIETE
 48. Wzór wniosku 2 – Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (406) ZAMKNIETE
 49. Polsko-litewski konkurs wniosków. Partner declaration – wzór 2018 (407) ZAMKNIETE
 50. Polsko-litewski konkurs wniosków - Oświadczenie 2018 (408) ZAMKNIETE
 51. Formularz wniosku Na 100 Niepodległa (409) ZAMKNIETE
 52. Informator nt. konkursu Zachować pamięć (410) ZAMKNIETE
 53. Informator nt. stawek ryczałtowych w programie Zachować pamięć (411) ZAMKNIETE
 54. Regulamin konkursu Marzenie o Nauce (412) ZAMKNIETE
 55. Harmonogram naborów - Dolnośląskie (413) ZAMKNIETE
 56. Harmonogram naborów - Kujawsko-pomorskie (414) ZAMKNIETE
 57. Harmonogram naborów - Lubelskie (415) ZAMKNIETE
 58. Harmonogram naborów - Lubuskie (416) ZAMKNIETE
 59. Harmonogram naborów - Łódzkie (417) ZAMKNIETE
 60. Harmonogram naborów - Małopolskie (418) ZAMKNIETE
 61. Harmonogram naborów - Mazowieckie (419) ZAMKNIETE
 62. Harmonogram naborów - Opolskie (420) ZAMKNIETE
 63. Harmonogram naborów - Podlaskie (421) ZAMKNIETE
 64. Harmonogram naborów - Pomorskie (422) ZAMKNIETE
 65. Harmonogram naborów - Śląskie (423) ZAMKNIETE
 66. Harmonogram naborów- Podkarpackie (424) ZAMKNIETE
 67. Harmonogram naborów - Śląskie (425) ZAMKNIETE
 68. Harmonogram naborów - Świętokrzyskie (426) ZAMKNIETE
 69. Harmonogram naborów - Warmińsko-Mazurskie (427) ZAMKNIETE
 70. Harmonogram naborów - Wielkopolskie (428) ZAMKNIETE
 71. Harmonogram naborów - Zachodniopomorskie (429) ZAMKNIETE
 72. Równać szansę - kryteria merytoryczne, konkurs 100-lecie (434) ZAMKNIETE
 73. Moja Mała Ojczyzna Podgląd wniosku. (357) ZAMKNIETE
 74. Moja Mała Ojczyzna Regulamin (358) ZAMKNIETE
 75. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Instrukcja - procedura wnioskowania (359) ZAMKNIETE
 76. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Lista spraw do załatwienia (360) ZAMKNIETE
 77. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Stawki (361) ZAMKNIETE
 78. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Vademecum wnioskodawcy (362) ZAMKNIETE
 79. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wniosek (363) ZAMKNIETE
 80. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wytyczne 2017 PL (364) ZAMKNIETE
 81. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Załącznik Kadra (365) ZAMKNIETE
 82. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Załącznik Uczniowie (366) ZAMKNIETE
 83. Projekt z klasa - regulamin (367) ZAMKNIETE
 84. Wzorowa Łazienka Regulamin (368) ZAMKNIETE
 85. Zdrowe - nietrudne. Regulamin Drużyna (369) ZAMKNIETE
 86. Zdrowe - Nietrudne. Regulamin Rodzina (370) ZAMKNIETE
 87. Zdrowe - nietrudne. REGULAMIN PROGRAMU (371) ZAMKNIETE
 88. Europa z naszej ulicy ZASADY (372) ZAMKNIETE
 89. Europa z naszej ulicy ZGŁOSZENIE (373) ZAMKNIETE
 90. Bank Ambitnej Młodzieży. Najcześciej zadawane pytania (374) ZAMKNIETE
 91. Bank Ambitnej Młodzieży. Regulamin programu (375) ZAMKNIETE
 92. EkoOdkrywcy Plakat A3 HD (376) ZAMKNIETE
 93. EkoOdkrywcy_Plakat_A4_HD (377) ZAMKNIETE
 94. Ekoodkrywcy Regulamin (378) ZAMKNIETE
 95. Ekoodkrywcy Zrealizowane inspiracje ekologiczne (379) ZAMKNIETE
 96. Ekoodkrywcy Profilowe na FCB (381) ZAMKNIETE
 97. Ekoodkrywcy logo (382) ZAMKNIETE
 98. Ekoodkrywcy Zdjęcie (383) ZAMKNIETE
 99. Fundusz Naturalnej Energii Formularz sprawozdania (384) ZAMKNIETE
 100. Fundusz Naturalnej Energii Formularz umowy o przyznanie grantu (385) ZAMKNIETE
 101. Fundusz Naturalnej Energii Formularz wniosku o dofinansowanie (386) ZAMKNIETE
 102. Fundusz Naturalnej Energii Instrukcja Pracy Jury Konkursowego (387) ZAMKNIETE
 103. Fundusz Naturalnej Energii Karta oceny (388) ZAMKNIETE
 104. Fundusz Naturalnej Energii PREZENTACJA VIII EDYCJA (389) ZAMKNIETE
 105. Fundusz Naturalnej Energii REGULAMIN (390) ZAMKNIETE
 106. Społecznik 2.0. Regulamin (391) ZAMKNIETE
 107. Regulamin Tu mieszkam Tu zmieniam (329) ZAMKNIETE
 108. Regulamin Przerwa na wspólne czytanie (330) ZAMKNIETE
 109. Kryteria oceny wniosku (331) ZAMKNIETE
 110. NBP Umowa o dofinansowanie projektu edukacyjnego aktualizacja 6.9.2016 (332) ZAMKNIETE
 111. Poradnik NBP Ewaluacja projektu. Praktyczne wskazówki, przykłady (334) ZAMKNIETE
 112. Poradnik NBP. Jak przygotować projekt i jego ewaluacje (335) ZAMKNIETE
 113. Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP w 2017 r (337) ZAMKNIETE
 114. Lista członków założycieli (338) ZAMKNIETE
 115. Oświadczenie członków założycieli stowarzyszenia (339) ZAMKNIETE
 116. Protokół zebrania członków założycieli (340) ZAMKNIETE
 117. Statut stowarzyszenia (341) ZAMKNIETE
 118. Uchwała o przyjęciu statutu (342) ZAMKNIETE
 119. Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej (343) ZAMKNIETE
 120. Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego (344) ZAMKNIETE
 121. Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia (345) ZAMKNIETE
 122. Uchwała o założeniu stowarzyszenia (346) ZAMKNIETE
 123. Projekt Budżet (347) ZAMKNIETE
 124. Projekt Edukacja włączająca Budżet (348) ZAMKNIETE
 125. Projekt Edukacja włączająca Harmonogram (349) ZAMKNIETE
 126. Projekt Harmonogram (350) ZAMKNIETE
 127. Plakat Enea Akademia Talentów (351) ZAMKNIETE
 128. Regulamin programu Enea akademia talentów dla uczniów (352) ZAMKNIETE
 129. Ulotka Enea Akademia Talentów Szkoła (353) ZAMKNIETE
 130. Regulamin programu Enea akademia talentów dla szkół (354) ZAMKNIETE
 131. Ulotka Enea Akademia Talentów Uczeń (355) ZAMKNIETE
 132. Wykaz lokalizacji objętych programem (356) ZAMKNIETE
 133. Fundacje korporacyjne - Tabela z planem budżetowym (308) ZAMKNIETE
 134. Fundacje korporacyjne - Przykładowy harmonogram (309) ZAMKNIETE
 135. Fundacje korporacyjne - Matryca logiczna projektu (310) ZAMKNIETE
 136. Fundacje korporacyjne - przykładowy budżet (311) ZAMKNIETE
 137. Poradnik Stowarzyszenie lekarstwem - Uchwala w sprawie określenia wydzielonego rachunku dochodów (312) ZAMKNIETE
 138. Poradnik Stowarzyszenie lekarstwem - Wzór umowy darowizny kwoty pieniężnej (313) ZAMKNIETE
 139. Poradnik Stowarzyszenie lekarstwem - Wzór umowy darowizny rzeczy (314) ZAMKNIETE
 140. Fundacja Grupy PERN - Załącznik 2 oświadczenia ochrona danych (315) ZAMKNIETE
 141. Fundacja Grupy PERN - Załącznik 3 - Umowa darowizna finansowa (316) ZAMKNIETE
 142. Fundacja Grupy PERN - Załącznik 4 - raport (317) ZAMKNIETE
 143. Fundacja Grupy PERN - Załącznik 4 - Wzór raportu (318) ZAMKNIETE
 144. Fundacja Grupy PERN - Załącznik 1 - wniosek o wsparcie (319) ZAMKNIETE
 145. Fundacja Grupy PERN Załącznik 1 - wniosek o wsparcie (320) ZAMKNIETE
 146. Fundacja BGK - Regulamin 10. edycji konkursu Na dobry początek (321) ZAMKNIETE
 147. Fundacja BGK - Wniosek (322) ZAMKNIETE
 148. Fundacja BGK - Wzór sprawozdania (323) ZAMKNIETE
 149. Fundacja BGK - Zestawienie gmin 2017 (324) ZAMKNIETE
 150. Fundacja BGK - Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (325) ZAMKNIETE
 151. Fundacja PZU z Kulturą (326) ZAMKNIETE
 152. Mlodzi niepełnosprawni sprawni z PZU (327) ZAMKNIETE
 153. Z PZU po lekcjach (328) ZAMKNIETE
 154. Fundacja Pocztowy Dar - wniosek (273) ZAMKNIETE
 155. Fundacja Pocztowy Dar - wniosek niewypełniony (274) ZAMKNIETE
 156. Fundacja Pocztowy Dar - Sprawozdanie z działalności 2015 (275) ZAMKNIETE
 157. Fundacja Pocztowy Dar - Sprawozdanie finansowe 2015 (276) ZAMKNIETE
 158. Fundacja Pocztowy Dar - Regulamin pomocy na rzecz osób prawnych (277) ZAMKNIETE
 159. Polska Spółka Gazownictwa - Formularz wniosku o przyznanie darowizny (278) ZAMKNIETE
 160. Fundacja Tesco - Wymagania (279) ZAMKNIETE
 161. Fundacja Tesco - Informacje ogólne (280) ZAMKNIETE
 162. Fundacja Tesco - Promowanie głosów (281) ZAMKNIETE
 163. Szkoły branżowe zamiast zasadniczych szkół zawodowych - Informacje o reformie (282) ZAMKNIETE
 164. Fundacja Banku PKO S.A. im. dr. Mariana Kantona - Sprawozdanie z działalności (283) ZAMKNIETE
 165. Fundacja Banku PKO S.A. im. dr. Mariana Kantona - Wniosek, wymogi (284) ZAMKNIETE
 166. Fundacja Lotto - Wniosek o wsparcie (285) ZAMKNIETE
 167. Fundacja Lotto - Sprawozdanie z realizacji projektu (286) ZAMKNIETE
 168. Fundacja Lotto - Regulamin przyznawania wsparcia (287) ZAMKNIETE
 169. Fundacja Orlen "Dar serca" - Sprawozdanie z działalności (288) ZAMKNIETE
 170. Fundacja "PBS Pomagam" - Regulamin (289) ZAMKNIETE
 171. Fundacja Tesco - Promocja w internecie (290) ZAMKNIETE
 172. Fundacja Tesco - Promocja w sklepie (291) ZAMKNIETE
 173. Fundacja Tesco - Lista mikroregionów (292) ZAMKNIETE
 174. Fundacja Tesco - Regulamin konkursu (293) ZAMKNIETE
 175. Fundacja Tesco - Wzór umowy (dotacja) (294) ZAMKNIETE
 176. Fundacja Tesco - Wzór umowy (współpraca) (295) ZAMKNIETE
 177. Fundacja Tesco - Wzór umowy (osoba prawna) (296) ZAMKNIETE
 178. Fundacja Banku PKO S.A. im. dr. Mariana Kantona - Statut (298) ZAMKNIETE
 179. Fundacja Enea - Wniosek o wsparcie (299) ZAMKNIETE
 180. Fundacja Enea - Statut (300) ZAMKNIETE
 181. Fundacja Tauron - Regulamin udzielania pomocy (301) ZAMKNIETE
 182. Fundacja Tauron - Statut (302) ZAMKNIETE
 183. Fundacja Tauron - Typy wspieranych projektów (303) ZAMKNIETE
 184. Fundacja Orlen "Dar serca" - Statut (304) ZAMKNIETE
 185. Fundacja "PBS Pomagam" - Wniosek o udzielenie pomocy (305) ZAMKNIETE
 186. Fundacja "PBS Pomagam" - Statut (306) ZAMKNIETE
 187. Fundacja "PBS Pomagam" - Sprawozdanie za rok 2015 (307) ZAMKNIETE
 188. Wniosek o dofinasowanie realizacji projektu w ramach RPO (272) ZAMKNIETE
 189. English Teaching - Informacje o programie (297) ZAMKNIETE
 190. Umowa między organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności 2016 r. (121) ZAMKNIETE
 191. Karta jakości mobilności 2016 r. w języku angielskim (122) ZAMKNIETE
 192. Porozumienie o programie mobilności 2016 r. w języku angielskim (123) ZAMKNIETE
 193. Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności 2016 r. w języku polskim (124) ZAMKNIETE
 194. Arkusz informacji o uczestniku mobilności (125) ZAMKNIETE
 195. Arkusz planowania celu (126) ZAMKNIETE
 196. Certyfikat (127) ZAMKNIETE
 197. Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół - całość (128) ZAMKNIETE
 198. Erasmus+ Glosariusz dla szkół. Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół (129) ZAMKNIETE
 199. Erasmus+ Informacje i zasoby. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół (130) ZAMKNIETE
 200. Erasmus+ Piec korzyści dla szkół. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół (131) ZAMKNIETE
 201. Erasmus+ Prowadzenie projektu. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół (132) ZAMKNIETE
 202. Erasmus+ Przed zlożeniem wniosku. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół (133) ZAMKNIETE
 203. Erasmus+ Zakres programu. Praktyczny przewodnik dla dyrektorow szkół (134) ZAMKNIETE
 204. Harmonogram projektu (135) ZAMKNIETE
 205. Lista działań przygotowujących do mobilności (136) ZAMKNIETE
 206. Lista rankingowa kandydatów na uczestników mobilności (137) ZAMKNIETE
 207. Notatka dotycząca wyboru partnerskiej placówki (138) ZAMKNIETE
 208. Protokół z rekrutacji uczestników (139) ZAMKNIETE
 209. Spis działań prowadzących do osiągnięcia celów wytyczonych w europejskim planie rozwoju (140) ZAMKNIETE
 210. Wybrane cele Akcji 1. (141) ZAMKNIETE
 211. Zapobieganie ryzyku (142) ZAMKNIETE
 212. Lista pytań monitorujących i ewaluacyjnych na czas mobilności (143) ZAMKNIETE
 213. Ewaluacja projektu (144) ZAMKNIETE
 214. Informacje – eTwinning (145) ZAMKNIETE
 215. Informacje – Portfolio Europass (146) ZAMKNIETE
 216. Inspiracje – Ewaluacja krok po kroku (147) ZAMKNIETE
 217. Inspiracje – Ewaluacja w pracy metodą projektową (148) ZAMKNIETE
 218. Przykładowa ankieta uczestnika projektu (149) ZAMKNIETE
 219. Przykładowy raport indywidualny uczestnika projektu (150) ZAMKNIETE
 220. Spis działań ewaluacyjnych (151) ZAMKNIETE
 221. Korzystanie z osiągnięć. Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół (152) ZAMKNIETE
 222. Informacje – Licencje otwarte (153) ZAMKNIETE
 223. Informacje – Platforma rezultatów projektu (154) ZAMKNIETE
 224. Informacje – Podziel się sukcesem (155) ZAMKNIETE
 225. Inspiracje – Podziel się sukcesem. Warsztaty (156) ZAMKNIETE
 226. Inspiracje – Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu (157) ZAMKNIETE
 227. Inspiracje – Upowszechnianie – plakat roboczy (158) ZAMKNIETE
 228. Platforma upowszechniająca Erasmus+ (159) ZAMKNIETE
 229. Spis działań upowszechniających (160) ZAMKNIETE
 230. Trwałość rezultatów (161) ZAMKNIETE
 231. Upowszechnianie rezultatów projektu (162) ZAMKNIETE
 232. Zasady i warunki obniżenia dotacji (163) ZAMKNIETE
 233. Akcja 1. w sektorze „Młodzież ”, typ projektu „Wymiana młodzieży” (164) ZAMKNIETE
 234. Erasmus+ Wzorcowy wniosek Młodzież KA1 (165) ZAMKNIETE
 235. Załącznik - program działań, harmonogram projektu (166) ZAMKNIETE
 236. Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy w języku polskim (167) ZAMKNIETE
 237. Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy w języku angielskim (168) ZAMKNIETE
 238. Pełnomocnictwo dla dyrektora (169) ZAMKNIETE
 239. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Regulamin IX edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” (170) ZAMKNIETE
 240. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Instrukcja wypełniania wniosku online (171) ZAMKNIETE
 241. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Formularz wniosku (172) ZAMKNIETE
 242. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Przykładowy wniosek (edycja 2015) (173) ZAMKNIETE
 243. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - Dobre praktyki „Na dobry początek!” (174) ZAMKNIETE
 244. Fundacja BZ WBK - Regulamin konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” (edycja II) (175) ZAMKNIETE
 245. Fundacja BZ WBK - Przykładowy wniosek (edycja 2015) (176) ZAMKNIETE
 246. Fundacja Dzieci Niczyje - Bezpieczne dzieciństwo 2016/2017 – regulamin konkursu grantowego (177) ZAMKNIETE
 247. Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie – Regulamin konkursu grantowego (edycja 2016) (178) ZAMKNIETE
 248. Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie – Formularz wniosku – grant mały (179) ZAMKNIETE
 249. Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie – Formularz wniosku – grant duży (180) ZAMKNIETE
 250. Fundacja mBanku - Regulamin III edycji konkursu grantowego w ramach programu mPotęga 2016 (szkoły podstawowe) (181) ZAMKNIETE
 251. Fundacja mBanku - Regulamin III edycji konkursu grantowego w ramach programu mPotęga 2016 (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) (182) ZAMKNIETE
 252. Fundacja mBanku - Wniosek aplikacyjny – szkoły podstawowe (183) ZAMKNIETE
 253. Fundacja mBanku - Wniosek aplikacyjny – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (184) ZAMKNIETE
 254. Fundacja Nasza Ziemia - Regulamin konkursu grantowego „Po stronie natury” (edycja 2016) (185) ZAMKNIETE
 255. Fundacja Nasza Ziemia - Formularz wniosku (186) ZAMKNIETE
 256. Fundacja Nasza Ziemia - Wzór umowy (187) ZAMKNIETE
 257. Fundacja Orange - MegaMisja – regulamin programu edukacyjnego 2016/2017 (188) ZAMKNIETE
 258. Fundacja PZU - Regulamin konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” (edycja 2016) (189) ZAMKNIETE
 259. Fundacja PZU - Regulamin konkursu dotacyjnego „Z PZU po lekcjach” (edycja 2016) (190) ZAMKNIETE
 260. Fundacja PZU - Regulamin konkursu dotacyjnego „PZU z kulturą” (edycja 2016) (191) ZAMKNIETE
 261. Fundacja PZU - Instrukcja złożenia wniosku o dotacje (192) ZAMKNIETE
 262. Fundacja PZU - „Z PZU po lekcjach” – przykładowy wniosek (193) ZAMKNIETE
 263. Fundacja PZU - „Z PZU po lekcjach – przykładowe sprawozdanie końcowe (194) ZAMKNIETE
 264. Fundacja Tesco Dzieciom - Regulamin przyznawania dofi nansowań przez Fundację Tesco Dzieciom (195) ZAMKNIETE
 265. Fundacja Tesco Dzieciom - „Pracownia Talentów” – regulamin konkursu grantowego (edycja 2015) (196) ZAMKNIETE
 266. Fundacja Tesco Dzieciom - Formularz wniosku (197) ZAMKNIETE
 267. Gaz System S.A. - Regulamin konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska –Konkurs Fundusz Naturalnej Energii (198) ZAMKNIETE
 268. Gaz System S.A. - Formularz wniosku (199) ZAMKNIETE
 269. Gaz System S.A. - Wzór umowy (200) ZAMKNIETE
 270. Gaz System S.A. - Formularz sprawozdania (201) ZAMKNIETE
 271. Grupa ENERIS - Regulamin programu grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” (edycja 2016) (202) ZAMKNIETE
 272. Grupa ENERIS - Formularz zgłoszenia (203) ZAMKNIETE
 273. Grupa ENERIS - Formularz budżetu (204) ZAMKNIETE
 274. Kulczyk Foundation - Regulamin konkursu grantowego (edycja 2016) (205) ZAMKNIETE
 275. Kulczyk Foundation - Formularz aplikacyjny konkursu grantowego (edycja 2016-2) (206) ZAMKNIETE
 276. Polska Akcja Humanitarna - Zaproszenie do składania wniosków na dofi nansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017 (207) ZAMKNIETE
 277. Polska Akcja Humanitarna - Formularz wniosku o dofinansowanie dożywiania (208) ZAMKNIETE
 278. Polska Akcja Humanitarna - Formularz zbiorczego rozliczenia dożywiania prowadzonego w ramach programu Pajacyk (209) ZAMKNIETE
 279. Stowarzyszenie Partnerstwo Bezpieczeństwa Drogowego - Regulamin konkursu na propozycje dofi nansowania projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego (210) ZAMKNIETE
 280. Stowarzyszenie Partnerstwo Bezpieczeństwa Drogowego - Formularz wniosku (211) ZAMKNIETE
 281. Stowarzyszenie Partnerstwo Bezpieczeństwa Drogowego - Formularz budżetu (212) ZAMKNIETE
 282. 10 przykazań dla wnioskodawcy, czyli Jak zwiększyć szanse na otrzymanie grantu w programie Erasmus+ (213) ZAMKNIETE
 283. Wzorcowy wniosek - przykładowy projekt opisany w formularzu wniosku eForm (214) ZAMKNIETE
 284. Wzorcowy wniosek - harmonogram projektu (215) ZAMKNIETE
 285. Dokumentacja wspomagająca - Przewodnik po programie Erasmus+ na 2016 rok (216) ZAMKNIETE
 286. Dokumentacja wspomagająca - Przewodnik dla ekspertów oceniających wnioski (217) ZAMKNIETE
 287. Dokumentacja wspomagająca - Założenia do badania wiarygodności finansowej (dotyczy placówek niepublicznych) (218) ZAMKNIETE
 288. Dokumentacja wspomagająca - Komunikat nt. języków, w których można wypełnić wniosek (219) ZAMKNIETE
 289. Dokumentacja wspomagająca - Instrukcja wypełniania wniosku (220) ZAMKNIETE
 290. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Glosariusz dla szkół (221) ZAMKNIETE
 291. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Informacje i zasoby (222) ZAMKNIETE
 292. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Przed złożeniem wniosku (223) ZAMKNIETE
 293. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Analiza potrzeb (224) ZAMKNIETE
 294. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Prowadzenie projektu (225) ZAMKNIETE
 295. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Pięć korzyści dla szkół (226) ZAMKNIETE
 296. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Korzystanie z osiągnięć (227) ZAMKNIETE
 297. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Ewaluacja (228) ZAMKNIETE
 298. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Upowszechnianie rezultatów na platformie Erasmus+ (229) ZAMKNIETE
 299. Biblioteczka wnioskodawcy i beneficjenta - Podziel się sukcesem (230) ZAMKNIETE
 300. Wniosek z załącznikami do wypełnienia - formularz wniosku KA219, czyli Współpraca szkół (231) ZAMKNIETE
 301. Wniosek z załącznikami do wypełnienia - harmonogram (232) ZAMKNIETE
 302. Wniosek z załącznikami do wypełnienia - pełnomocnictwo organu prowadzącego (233) ZAMKNIETE
 303. Przewodnik Wniosek krok po kroku (234) ZAMKNIETE
 304. Weryfikator kryteriów formalnych (235) ZAMKNIETE
 305. Wzorcowo wypełniony wniosek (236) ZAMKNIETE
 306. Wzorcowo wypełniony wniosek - harmonogram (237) ZAMKNIETE
 307. Obowiązujące w 2015 roku - wniosek w języku polskim (238) ZAMKNIETE
 308. Obowiązujące w 2015 roku - wskazówki Narodowej Agencji dotyczące wypełniania wniosku (239) ZAMKNIETE
 309. Obowiązujące w 2015 roku - harmonogram projektu (240) ZAMKNIETE
 310. Obowiązujące w 2015 roku - pełnomocnictwo organu prowadzącego dla dyrektora placówki (241) ZAMKNIETE
 311. Obowiązujące w 2015 roku - wniosek w języku angielskim (242) ZAMKNIETE
 312. Obowiązujące w 2015 roku - pełnomocnictwo partnera dla wnioskodawcy (243) ZAMKNIETE
 313. Obowiązujące w 2015 roku - założenia dotyczące badania wiarygodności finansowej – dla placówek niepublicznych, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowana kwota przekracza 60 000 euro (244) ZAMKNIETE
 314. EFS i EFRR - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2015-2020 (245) ZAMKNIETE
 315. EFS i EFRR - Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2014-2020. Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (246) ZAMKNIETE
 316. EFS i EFRR - Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2014-2020. Zakres: Europejski Fundusz Społeczny (247) ZAMKNIETE
 317. EFS i EFRR - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO na lata 2014-2020 na 2015 rok (248) ZAMKNIETE
 318. EFS i EFRR - Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020 (249) ZAMKNIETE
 319. EFS i EFRR - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (250) ZAMKNIETE
 320. EFS i EFRR - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (251) ZAMKNIETE
 321. ERASMUS+ - Część II umowy finansowej – warunki ogólne (252) ZAMKNIETE
 322. ERASMUS+ - Instrukcja postępowania z umową finansową (253) ZAMKNIETE
 323. ERASMUS+ - Załącznik I do umowy finansowej – opis projektu (254) ZAMKNIETE
 324. ERASMUS+ - Załącznik II do umowy finansowej – szacunkowy budżet projektu (255) ZAMKNIETE
 325. ERASMUS+ - Załącznik III do umowy finansowej – zasady finansowe i umowne (256) ZAMKNIETE
 326. ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – karta jakości mobilności (EN) (257) ZAMKNIETE
 327. ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – karta jakości mobilności (PL) (258) ZAMKNIETE
 328. ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej (EN) (259) ZAMKNIETE
 329. ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej (PL) (260) ZAMKNIETE
 330. ERASMUS+ - Załącznik IV do umowy finansowej – umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą (PL) (261) ZAMKNIETE
 331. ERASMUS+ - Plan budżetowy i harmonogram mobilności (262) ZAMKNIETE
 332. ERASMUS+ - Umowa FRSE POWER (263) ZAMKNIETE
 333. Przewodnik po programie Erasmus+ w języku polskim na 2014 rok (264) ZAMKNIETE
 334. Weryfikator kryteriów formalnych koniecznych do spełnienia w przypadku projektów składanych w Akcji 1. w sektorze Edukacja szkolna (265) ZAMKNIETE
 335. Instrukcję użytkownika bazy ECAS (266) ZAMKNIETE
 336. Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane dołączyć do rejestracji w Systemie URF (267) ZAMKNIETE
 337. Przewodnik dla użytkowników Systemu Indywidualnej Rejestracji (URF) i Portalu Uczestnika (268) ZAMKNIETE
 338. Terminy składania wniosków w 2015 roku (269) ZAMKNIETE
 339. Harmonogram działań aplikacyjnych w 2015 r. w Akcji 1. w sektorze Edukacja szkolna (270) ZAMKNIETE
 340. Wzorcowo wypełniony wniosek do programu Erasmus+ dla sektora Edukacja szkolna w ramach Akcji 1. Mobilność kadry edukacyjnej (271) ZAMKNIETE

Aby korzystać materiałów dodatkowych, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PROFESIONALNA PLUS.